8(915) 044 46 25
8(916) 179 91 28
c 9.00-20.00
Магическая помощь всем нуждающимся!

 

 

Гадание личный прием 1500 рублей! Полная диагностика вашей ситуации!

Гадание на будущее! Диагностика прошлого! Коррекция судьбы!

  100% результат! Гарантия!

 Черный приворот который нельзя снять! Сексуальная привязка! Ритуалы на замужество! Верность! Навсегда!

 

Cнятие любой порчи , проклятия!

 

Ритуалы на благосостояния!
[email protected]


Психологическая поддержка на всем протяжении работы

Икона умягчение злых сердец пресвятой богородицы


Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Семистрельная» и «Умягчение злых сердец»

Кондак 1

Из­бра́н­ной Де́ве Ма­ри́и, превы́сшей всех дще́рей зем­ли́, Ма­те­ри Сы́­на Бо́­жия, Е́ю­же дае́тся спа­се́­ние ми́­ра, со уми­ле́­нием взы­ва́­ем: воз­зри́ на многоско́рбное жи­тие́ на́­ше, воспомяни́ ско́р­би и бо­ле́з­ни, я́же претерпе́ла еси́, я́ко на́­ша земноро́дная, и со­тво­ри́ с на́­ми по милосе́рдию Тво­ему́, да зо­ве́м Ти:

Ра́­дуй­ся, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, печа́ль на́­шу в ра́­дость пре­тво­ря́ю­щая и серд­ца́ злых че­ло­ве́к умягча́ющая.

Икос 1

А́н­гел воз­вес­ти́ па́с­ты­рем вифлее́мстим о Рождестве́ Спа­си́­те­ля ми́­ра, и с ним мно́­жест­во во́ев не­бе́с­ных восхваля́ху Бо́­га, пою́­ще: «Сла́­ва в вы́ш­них Бо́­гу, и на зем­ли́ мир, в челове́цех благоволе́ние». Ты же, Ма́­ти Бо́­жия, не име́вши где гла­ву́ преклони́ти, зане́ не бе ме́ста во оби́­те­лех, родила́ Сы́­на Сво­его́ Пе́рвенца в верте́пе, и пови́ла Его́ пелена́ми, и положи́ла Его́ в я́слех. Те́м­же, скорбь се́рд­ца Тво­его́ ве́­ду­ще, во­пи­е́м Ти:

Ра́­дуй­ся, дыха́нием Сво­и́м Сы́­на Сво­его́ возлю́бленнаго согре́вшая; ра́­дуй­ся, Преве́чнаго Мла­де́н­ца пелена́ми пови́вшая.

Ра́­дуй­ся, Носи́теля вселе́нныя мле́­ком Сво­и́м пита́вшая; ра́­дуй­ся, верте́п в не́­бо обрати́вшая.

Ра́­дуй­ся, престо́л херуви́мский соде́лавшаяся; ра́­дуй­ся, в рождестве́ и по рождестве́ Де́ва пребы́вшая.

Ра́­дуй­ся, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, печа́ль на́­шу в ра́­дость пре­тво­ря́ю­щая и серд­ца́ злых че­ло­ве́к умягча́ющая.

Кондак 2

Ви́­дя­ще Преве́чнаго Мла­де́н­ца пови́та лежа́ща в я́слех, прише́дше, поклони́шася Ему́ па́стыри вифлее́мстии и глаго́лаша рече́нное им а́н­ге­лы о Отроча́ти. Мариа́м же соблюда́ше вся гла­го́­лы сия́ в се́рд­це Сво­е́м. По проше́ствии же осьми́ дней обре́зан бе Иису́с по зако́ну Изра́илеву, я́ко Че­ло­ве́к. Вос­пе­ва́ю­ще сми­ре́­ние и терпе́ние Твое́, Бо­го­ро́­ди­це, по­е́м Ве́ч­но­му Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 2

Ра́­зум иму́ще в Бо́­зе утвержде́нный и соблюда́юще Зако́н Госпо́день, в четыредеся́тый день, ег­да́ испо́лнишася дни́е очище́ния, вознесо́ста Иису́­са во Иерусали́м роди́телие Его́, е́же поста́вити Его́ пред Го́с­по­дем и да́­ти за Не­го́ же́ртву по ре­че́н­ному в Зако́не Госпо́днем; мы же во­пи­е́м Бо­го­ро́­ди­це си́­це:

Ра́­дуй­ся, Созда́теля вселе́нныя во ис­пол­не́­ние Зако́на в храм Иерусали́мский прине́сшая; ра́­дуй­ся, та́­мо ста́рцем Симео́ном ра́­дост­но сре́тенная.

Ра́­дуй­ся, Еди́на Чи́с­тая и Бла­го­сло­ве́н­ная в же­на́х; ра́­дуй­ся, крест Твой, скорбьми́ пре­ук­ра­ше́н­ный, во смире́нии не́сшая.

Ра́­дуй­ся, во́лю Бо́­жию николи́же преслу́шавшая; ра́­дуй­ся, о́б­раз терпе́ния и сми­ре́­ния нам Со­бо́ю яви́вшая.

Ра́­дуй­ся, со­су́­де, ис­по́л­нен­ный бла­го­да́­ти Ду́­ха Свя­та́­го; ра́­дуй­ся, ро́жд­шая Сы́­на Единоро́днаго От­ца́ Не­бе́с­на­го.

Ра́­дуй­ся, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, печа́ль на́­шу в ра́­дость пре­тво­ря́ю­щая и серд­ца́ злых че­ло­ве́к умягча́ющая.

Кондак 3

Си́­лою свы́­ше укрепля́ема была́ еси́, Ма́­ти Бо́­жия, ег­да́ услы́шала еси́ словеса́ пра­вед­на­го ста́рца Симео́на: «Се, лежи́т Сей на паде́ние и на воста́ние мно́гим во Изра́или и в зна́­ме­ние пререка́емо, и Те­бе́ же Само́й ду́­шу про́йдет ору́­жие, я́ко да откры́ются от мно́гих сер­де́ц помышле́ния». Оба́­че скорбь ве́лия пронзе́ се́рд­це Бо­го­ро́­ди­цы, и возо­пи́ Сия́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 3

Име́я тща́­ние погуби́ти От­ро­ча́, посла́ И́род изби́ти вся де́ти, су́щия в Вифлее́ме и преде́лех его́, от двою́ ле́ту и нижа́йше, по вре́мени, е́же испыта́ от волх­во́в. И се, повеле́нием Бо́­жи­им, да́нным чрез а́н­ге­ла во сне ста́рцу Ио́сифу, бежа́ все Свято́е Семе́йство во Еги́пет и пребы́сть та́­мо седмь лет до сме́р­ти И́рода. Те́м­же со уми­ле́­нием воспое́м Ти, Бо­го­ро́­ди­це:

Ра́­дуй­ся, всю тесноту́ стра́нствия поне́сшая; ра́­дуй­ся, я́ко вси и́до­ли па­до́­ша в стра­не́ Еги́петстей, не возмо́гше терпе́ти кре́­пос­ти Сы́­на Тво­его́.

Ра́­дуй­ся, с нечести́выми язы́чники пребыва́вшая; ра́­дуй­ся, из Еги́пта с Пе́рвенцем О́троком и Сво­и́м обру́чником в Назаре́т прише́дшая.

Ра́­дуй­ся, со ста́рцем Ио́сифом древоде́лом в нищете́ жи́вшая; ра́­дуй­ся, все вре́­мя Свое́ в труде́х провожда́вшая.

Ра́­дуй­ся, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, печа́ль на́­шу в ра́­дость пре­тво­ря́ю­щая и серд­ца́ злых че­ло­ве́к умягча́ющая.

Кондак 4

Бу́ря ско́р­би обдержа́ Пречи́стую Ма́­терь, ег­да́ возвраща́ющимася и́ма из Иерусали́ма не обрето́ша в пу­ти́ О́трока Иису́­са. Се­го́ ра́­ди возврати́стася во Иерусали́м, взыска́юще Его́. И бысть по трие́х днех, обрето́ста Его́ в це́рк­ви, седя́щаго посреде́ учи́телей, и послу́шающаго их, и вопроша́ющаго их. И ре­че́ к Не­му́ Ма́­ти Его́: «Ча́до, что со­тво­ри́ на́ма та́­ко? Се оте́ц Твой и Аз, боля́ще, иска́хом Те­бе́.» И ре­че́ к ни́ма Иису́с: «Что я́ко иска́сте Ме­не́? Не ве́сте ли, я́ко в тех, я́же От­ца́ Мо­его́, досто́ит бы­ти Ми?» Ты же, Пре­чи́с­тая, соблюда́ла еси́ гла­го́­лы сия́ в се́рд­це Сво­е́м, вопию́щи Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 4

Услы́шала еси́, Ма́­ти Бо́­жия, я́ко Иису́с прохожда́ше всю Галиле́ю, уча́ на со́нмищих, пропове́дуя Ева́нгелие Ца́рст­вия и исцеля́я всяк не­ду́г и вся́­кую я́зю в лю́­дех. И изы́де слух о Нем по всей стра­не́, и приведо́ша к Не­му́ вся боля́щия разли́чными не­ду́­ги и страсть­ми́, одержи́мыя бе́сы и разсла́бленныя, и ис­це­ли́ их. Ты же, Ма́­ти Бо́­жия, ве́дущи проро́чество, скорбя́щи се́рд­цем, познава́ла еси́, я́ко вско́ре прии́дет час, ег­да́ Сын Твой принесе́т Се­бе́ в же́ртву за гре­хи́ ми́­ра. Те́м­же убла­жа́­ем Тя, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, во­пию́­ще:

Ра́­дуй­ся, Сы́­на Сво­его́ на служе́ние на­ро́­ду иуде́йскому отда́вшая; ра́­дуй­ся, ско́рбная се́рд­цем, но поко́рная во́ли Бо­жией.

Ра́­дуй­ся, мир от по­то́­па грехо́внаго спа́сшая; ра́­дуй­ся, гла­ву́ дре́в­ня­го зми́я сте́ршая.

Ра́­дуй­ся, Се­бе́ в же́ртву Бо́­гу прине́сшая; ра́­дуй­ся, Гос­по́дь с То­бо́ю, Бла­го­сло­ве́н­ная.

Ра́­дуй­ся, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, печа́ль на́­шу в ра́­дость пре­тво­ря́ю­щая и серд­ца́ злых че­ло­ве́к умягча́ющая.

Кондак 5

Ца́рст­вие Бо́­жие на зем­ли́ пропове́дуя, облича́ше Иису́с го́рдость фарисе́ев, мне́вших се­бе́ пра́­вед­ни­ки бы­ти. Те́м­же слы́­ша­ще при́тчи Его́, разуме́ша, я́ко о них глаго́лет, и иска́ша взя́ти Его́, но убоя́шася наро́да, по­не́­же я́ко проро́ка Его́ име́яху; сия́ вся ве́дающи, скорбя́щи Бо­го­ро́­ди­ца о Сы́­не Сво­е́м возлю́бленнем, страда́ше, да не убию́т Его́, оба́­че во­пию́­ще Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 5

Ви́­дев­ше не́ции от иуде́й воскреше́ние Ла́заря, идо́ша к фарисе́ем и реко́ша им, я́же со­тво­ри́ Иису́с; и ре­че́ им Каиа́фа, архиере́й сый ле́ту тому́: «У́не есть нам, да еди́н че­ло­ве́к у́мрет за лю́­ди, а не весь наро́д поги́бнет». И от се­го́ дне совеща́ша, да убию́т Его́. Мы же во­пи­е́м Ти, Пре­чи́с­тая:

Ра́­дуй­ся, Спа­си́­те­ля ми́­ра ро́жд­шая; ра́­дуй­ся, спа­се́­ния на́­ше­го глави́зно.

Ра́­дуй­ся, от рожде́ния в Ма́­терь Спа́су на́­ше­му предызбра́нная; ра́­дуй­ся, Ма́­ти Бо́­жия, обрече́нная на страда́ние.

Ра́­дуй­ся, Бла­го­сло­ве́н­ная, Цари́ца Не­бе́с­ная соде́лавшаяся; ра́­дуй­ся, вы́­ну за ны моля́щаяся.

Ра́­дуй­ся, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, печа́ль на́­шу в ра́­дость пре­тво­ря́ю­щая и серд­ца́ злых че­ло­ве́к умягча́ющая.

Кондак 6

Пре́ж­де про­по­ве́д­ник сло́ва Бо́­жия, последи́ же преда́тель, Иу́да Искарио́тский, еди́н от обоюна́десяте апо́с­то­лов, и́де ко архиере́ом, преда́ти хо­тя́ Учи́теля сво­его́; они́ же, слы́­шав­ше, обра́довашася и обеща́ша ему́ сре́бренники да́­ти. Ты же, Бо­го­ма́­ти, скорбя́щи о Сы́­не Сво­е́м возлю́бленнем, вопия́ла еси́ го́рце Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 6

Возсия́ла есть после́дняя ве́черя ученико́м Хри­сто́­вым, на ней­же Учи́тель умы́ но́зе им, о́б­раз сми­ре́­ния показу́я, и ре­че́ им: «Еди́н от вас преда́ст Мя, яды́й со Мно́ю». Мы же, го́рю Ма­те­ри Бо­жией сострада́юще, вос­пе­ва́­ем Ей:

Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Бо́­жия, му́кою серде́чною истомле́нная; ра́­дуй­ся, вся претерпе́вшая в юдо́ли сей многоско́рбней.

Ра́­дуй­ся, в мо­ли́т­ве успокое́ние находи́вшая; ра́­дуй­ся, всех скор­бя́­щих Ра́­дос­те.

Ра́­дуй­ся, утоле́ние на́­ших пе­ча́­лей; ра́­дуй­ся, из ти́ны гре­хо́в­ныя нас спа­са́ю­щая.

Ра́­дуй­ся, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, печа́ль на́­шу в ра́­дость пре­тво­ря́ю­щая и серд­ца́ злых че­ло­ве́к умягча́ющая.

Кондак 7

Хо­тя́й яви́­ти лю­бо́вь Свою́ к ро́ду челове́ческому Гос­по́дь наш Иису́с Хрис­то́с на Та́йней ве́чери, благослови́в и преломи́в хлеб, даде́ Сво­и́м ученико́м и апо́с­то­лом, рек: «Приими́те, яди́те, сие́ есть те́­ло Мое́» и, при­е́м ча́шу и хва­лу́ возда́в, даде́ им, глаго́ля: «Сия́ есть кровь Моя́ Но́­ва­го Заве́та, я́же за мно́­гия излива́емая во ос­тав­ле́­ние гре­хо́в». Бла­го­да­ря́­ще Ми­ло­сти­ва­го Бо́­га за ми­ло­се́р­дие Его́ к нам не­из­ре­че́н­ное, по­е́м Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 7

Но́вое зна́­ме­ние ми́­лос­ти Своея́ яви́ Гос­по́дь ученико́м Сво­и́м, обеща́я им посла́ти ина́го Уте́­ши­те­ля — Ду́­ха и́с­ти­ны, И́же от От­ца́ исхо́дит, да свиде́тельствует о Нем. Те­бе́ же, Ма­те­ри Бо­жией, па́­ки освяще́нней Ду́­хом Свя­ты́м в день Пятьдеся́тницы, во­пи­е́м си́­це:

Ра́­дуй­ся, Ду́­ха Свя­та́­го обита́лище; ра́­дуй­ся, черто́же всесвяты́й.

Ра́­дуй­ся, простра́нное се­ле́­ние Бо́­га Сло́ва; ра́­дуй­ся, Би́сер Бо­же́ст­вен­ный произве́дшая.

Ра́­дуй­ся, рождество́м Тво­и́м ра́йс­кия две́ри нам отверза́ющая; ра́­дуй­ся, зна́­ме­ние ми́­лос­ти Бо­жией нам Со­бо́ю яви́вшая.

Ра́­дуй­ся, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, печа́ль на́­шу в ра́­дость пре­тво­ря́ю­щая и серд­ца́ злых че­ло­ве́к умягча́ющая.

Кондак 8

Стра́н­но и приско́рбно нам слы́шати, я́ко лобза́нием предаде́ Учи́теля сво­его́ и Го́с­по­да Иу́да Искарио́тский. Спи́ра же и ты́сящник и слуги́ архиере́йстии взя́ша Иису́­са и связа́ша Его́, и ведо́ша к первосвяще́ннику А́нне пе́рвее, посе́м же к Каиа́фе архиере́ови. Ма́­терь же Бо́­жия, сме́ртнаго сове́та на Сы́­на Сво­его́ возлю́бленнаго ожида́ющи, во­пия́­ше Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 8

Вси иуде́и ведо́ша Иису́­са от Каиа́фы в прето́р к Пила́ту, гла­го́­лю­ще Его́ злоде́я бы­ти. Пила́т же вопроси́ Его́ и глаго́ла им, я́ко ни еди́ныя вины́ обре́те в Нем. Мы же Ма­те­ри Бо­жией, поноше́ния Сы́­на Сво­его́ ви́дящей, уми́ль­но во­пи­е́м:

Ра́­дуй­ся, се́рд­це го́рем истерза́нное име́вшая; ра́­дуй­ся, сле́зы о Сы́­не Сво­е́м пролива́вшая.

Ра́­дуй­ся, Ча́до Свое́ люби́мое на суди́лище преда́нное зре́вшая; ра́­дуй­ся, вся претерпе́вшая без ро́пота, я́ко раба́ Гос­по́д­ня.

Ра́­дуй­ся, стеня́щая и рыда́ющая; ра́­дуй­ся, Ца­ри́­це не­бе­се́ и зем­ли́, при­е́м­лю­щая мо­ли́т­вы раб Сво­и́х.

Ра́­дуй­ся, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, печа́ль на́­шу в ра́­дость пре­тво­ря́ю­щая и серд­ца́ злых че­ло­ве́к умягча́ющая.

Кондак 9

Вси ро́­ди бла­жа́т Тя, чест­не́й­шую Хе­ру­ви́м и сла́в­ней­шую без срав­не́­ния Се­ра­фи́м, Влады́чицу и Ма́­терь Изба́вителя на́­ше­го, рождество́м Сво­и́м ра́­дость все­му́ ми́­ру прине́сшую, последи́ же скорбь ве́­лию име́вшую, ви́­дя­щи Сы́­на Сво­его́ возлю́бленнаго на поруга́ние, бие́ние и смерть пре́даннаго. Мы же уми­ле́н­ное пе́­ние при­но́­сим Ти, Пре­чи́с­тая, во­пию́­ще Всемогу́щему Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 9

Вити́и мно­го­ве­ща́н­нии не воз­мо́­гут изрещи́ всех страда́ний, То­бо́ю пренесе́нных, Спа́­се наш, ег­да́ во́­ини, спле́тше ве­не́ц из те́рния и воз­ло­жи́в­ше на гла­ву́ Твою́, и в ри́зу багря́ну обле́кше Тя, глаго́лаху: «Ра́­дуй­ся, Ца­рю́ Иуде́йский», и бия́ху Тя по лани́тома. Мы же, Ма́­ти Бо́­жия, стра­да́­ния Твоя́ познава́юще, во­пи­е́м Ти:

Ра́­дуй­ся, Сы́­на Сво­его́ бие́ннаго зре́вшая; ра́­дуй­ся, багряни́цею и терно́вым вен­це́м оде́яннаго зре́вшая.

Ра́­дуй­ся, Его́­же мле́­ком Сво­и́м пита́ла еси́, терза́емаго ви́девшая; ра́­дуй­ся, страда́нием Его́ спострада́вшая.

Ра́­дуй­ся, все́­ми ученики́ Его́ оста́вленнаго ви́девшая; ра́­дуй­ся, непра́ведными судия́ми Его́ осужде́ннаго зре́вшая.

Ра́­дуй­ся, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, печа́ль на́­шу в ра́­дость пре­тво­ря́ю­щая и серд­ца́ злых че­ло­ве́к умягча́ющая.

Кондак 10

Спас­ти́ хо­тя́ Иису́­са, ре­че́ Пила́т иуде́ем: «Есть же обы́чай вам, да еди́­на­го вам отпущу́ на Па́сху. Хо́щете ли у́бо, да отпущу́ вам Ца­ря́ Иуде́йска?» Но вси возо­пи́­ша, гла­го́­лю­ще: «Не Се­го́, но Вара́вву». Про­слав­ля́ю­ще ми­ло­се́р­дие От­ца́ Не­бе́с­на­го, И́же та́­ко воз­лю­би́ мир, я́ко Сы́­на Сво­его́ Единоро́днаго отда́л есть на кре́стную смерть, да искупи́т ны от ве́ч­ныя сме́р­ти, во­пи­е́м Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 10

Сте­на́ и ог­раж­де́­ние бу́­ди нам, Вла­ды́­чи­це, изнемога́ющим от ско́р­би и бо­ле́з­ни. Ты бо и Сама́ страда́ла еси́, слы́шащи иуде́ев, во­пию́­щих: «Распни́, распни́ Его́!» Ны́­не же услы́­ши нас, во­пию́­щих Ти:

Ра́­дуй­ся, Ма́­ти ми­ло­се́р­дия, отъе́млющая вся́­кую слезу́ от лю́­те стра́ждущих; ра́­дуй­ся, слезу́ умиле́ния нам по­даю́­щая.

Ра́­дуй­ся, погиба́ющих гре́ш­ни­ков спа­са́ю­щая; ра́­дуй­ся, предста́тельство хри­сти­а́н не­по­сты́д­ное.

Ра́­дуй­ся, от страс­те́й нас из­бав­ля́ю­щая; ра́­дуй­ся, се́рдцу сокруше́нному отра́ду по­даю́­щая.

Ра́­дуй­ся, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, печа́ль на́­шу в ра́­дость пре­тво­ря́ю­щая и серд­ца́ злых че­ло­ве́к умягча́ющая.

Кондак 11

Пе́­ние все­уми­ле́н­ное Спа­си́­те­лю ми́­ра при­но́­сим, на во́льное страда́ние ше́дшему и крест Свой не́сшему. Во́­ини же, прише́дше на Голго́фу, пропя́ша Его́. Стоя́ху при кре­сте́ Иису́сове Ма́­ти Его́, и сестра́ Ма́­те­ре Его́ — Мари́я Клео́пова, и Мари́я Магдали́на. Иису́с же, ви́­дев Ма́­терь и ученика́ стоя́­ща, его́­же любля́ше, глаго́ла Ма­те­ри Свое́й: «Же́но, се сын Твой»; пото́м глаго́ла ученику́: «Се Ма́­ти твоя́». И от того́ ча́са поя́т Ю учени́к во своя́си. Ты же, Ма́­ти Бо́­жия, обезче́щенна ви́­дя­щи на кре­сте́ Сы́­на и Го́с­по­да, терза́лася еси́, вопию́щи Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 11

Сы́­не Мой и Бо́­же Пред­ве́ч­ный, Тво́р­че всех тва́рей, Го́с­по­ди! Ка́­ко те́рпиши на кре­сте́ страсть, — Чи́с­тая Де́ва, пла́чущи, гла­го́­ла­ше. — О стра́шнем Тво­е́м Рождестве́, Сы́­не Мой, па́­че всех матере́й возвели́чена бых, но увы́ Мне: ны́­не Тя ви́­дя­щи, распаля́юся утро́бою». Мы же, сле́зы пролива́юще и Те­бе́ вне́млюще, во­пи­е́м Ти:

Ра́­дуй­ся, ра́­дос­ти и ве­се́­лия лише́нная; ра́­дуй­ся, во́льная стра­да́­ния Сы́­на Тво­его́ на кре­сте́ ви́девшая.

Ра́­дуй­ся, Ча́до Свое́ возлю́бленное уязвле́нным зре́вшая; ра́­дуй­ся, А́гнца, на закла́ние ведо́маго, Ма́­ти.

Ра́­дуй­ся, Изба́вителя язв ду­ше́в­ных и те­ле́с­ных я́з­вами покры́таго ви́девшая; ра́­дуй­ся, Сы́­на Сво­его́ воскре́сшаго из ме́рт­вых зре́вшая.

Ра́­дуй­ся, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, печа́ль на́­шу в ра́­дость пре­тво­ря́ю­щая и серд­ца́ злых че­ло­ве́к умягча́ющая.

Кондак 12

Бла­го­да́ть по­да́ждь нам, Спа́­се Всеми́лостивый, на Кре­сте́ дух Свой испусти́вый и со­гре­ше́­ний на́­ших рукописа́ние растерза́вый. «Се, све́­те Мой сла́дкий, на­де́ж­до и жи­во­те́ Мой бла­ги́й, Бо́­же Мой, уга́сл еси́ на Кре­сте́», — Де́ва, стеня́щи, гла­го́­ла­ше. Потщи́ся, Ио́сифе, к Пила́ту приступи́ти и проси́ его́ сня́ти с дре́ва Учи́теля сво­его́ уязвле́ннаго: «Даждь ми Се­го́ стра́ннаго, И́же не и́мать где главы́ преклони́ти». Богома́терь же, ви́девши Сы́­на Сво­его́ безсла́вна, на́га на дре́­ве, возо­пи́: «Увы́ Мне, Ча́до Мое́, увы́ Мне, све́­те Мой, ду́­шу про́йде Мне ору́­жие по рече́нию пра­вед­на­го ста́рца Симео́на». Мы же, Пре­чи́с­тей Де́ве состра́ждуще, во­пи­е́м Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́­ще ми­ло­се́р­дие Твое́, Че­ло­ве­ко­лю́б­че, покланя́емся бо­га́т­ству ми́­лос­ти Твоея́, Вла­ды́­ко. «Со­зда́­ние Твое́ спас­ти́ хо­тя́, смерть подъ­я́л еси́, — ре­че́ Пре­чи́с­тая, — но Вос­кре­се́­ни­ем Тво­и́м, Спа́­се, по­ми́­луй всех нас». Мы же Бо­го­ро́­ди­це, о нас моля́щейся, во­пи­е́м:

Ра́­дуй­ся, ме́ртваго зря́щая, бездыха́нна Преблага́го Го́с­по­да; ра́­дуй­ся, лобза́вшая те́­ло Сы́­на Тво­его́ возлю́бленнаго.

Ра́­дуй­ся, Све́­та Сво­его́ сла́дкаго на́га и уязвле́ннаго Мертвеца́ зре́вшая; ра́­дуй­ся, Сы́­на Сво­его́ гро́бу преда́вшая.

Ра́­дуй­ся, плащани́цею но́вою те́­ло Его́ обви́вшая; ра́­дуй­ся, Воскресе́ние Его́ ви́девшая.

Ра́­дуй­ся, многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, печа́ль на́­шу в ра́­дость пре­тво­ря́ю­щая и серд­ца́ злых че­ло­ве́к умягча́ющая.

Кондак 13

О Все­пе́­тая Ма́­ти, изнемога́ющая от ско́р­би у крес­та́ Сы́­на Тво­его́ и Бо́­га! Внемли́ воздыха́нием и слеза́м на́­шим, умягчи́ зла́я серд­ца́, востаю́щая на нас, из­ба́­ви от ско́р­би, бо­ле́з­ней и ве́ч­ныя сме́р­ти всех упова́ющих на не­из­ре­че́н­ное Твое́ ми­ло­се́р­дие и во­пию́­щих Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Этот кондак чи­та­ет­ся трижды, за­те́м 1-й икос «А́н­гел воз­вес­ти́ …» и 1-й кондак «Из­бра́н­ной Де́ве Ма­ри́и …».

Мо­ли́т­ва пер­вая

О многоско́рбная Ма́­ти Бо́­жия, пре­вы́ш­шая всех дще́рей зем­ли́ по чис­то­те́ Свое́й и по мно́жеству страда́ний, То­бо́ю на зем­ли́ пренесе́нных! При­ими́ многоболе́зненныя воздыха́ния на́­ша и со­хра­ни́ нас под кро́вом Твоея́ ми́­лос­ти. Ина́го бо прибе́жища и теп­ла­го предста́тельства, ра́­зве Те­бе́, не ве́­мы, но, я́ко дерз­но­ве́­ние иму́­щи ко И́же от Те­бе́ Рожде́нному, помози́ и спа­си́ ны мо­ли́т­ва­ми Свои́ми, да непреткнове́нно дости́гнем Ца́рст­вия Не­бе́с­на­го, иде́­же со все́­ми свя­ты́­ми бу́дем вос­пе­ва́­ти хва­лу́ в Тро́­ице Еди́­но­му Бо́­гу, всег­да́, ны́­не, и при́с­но, и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Мо­ли́т­ва вто­рая

О кто не ублажи́т Тя, Де́­во Бла­го­да́т­ная, кто не воспое́т Твое́ ми­ло­се́р­дие к ро́ду челове́ческому. Те­бе́ мо́­лим­ся, Тебя́ про́­сим: не оста́­ви нас, во зле погиба́ющих, раствори́ лю­бо́­вию серд­ца́ на́­ша и ко врага́м на́­шим пошли́ стрелу́ Свою́, да уязвля́ет серд­ца́ на́­ша ми́­ром к гоня́щим нас. А́ще мир нас ненави́дит — Ты про­стри́ лю­бо́вь Свою́ к нам, а́ще мир нас го́нит — Ты при­ими́ нас. По­да́ждь нам Бла­го­да́т­ную си́­лу терпе́ния — без ро́пота перенести́ испыта́ния, в ми́­ре сем быва́емая. О Гос­по­же́! Умягчи́ серд­ца́ злых че­ло­ве́­ков, восстаю́щих на нас, да не поги́бнут серд­ца́ их во зле, но умо­ли́, Бла­го­да́т­ная, Сы́­на Тво­его́ и Бо́­га на́­ше­го, да умири́т серд­ца́ их ми́­ром, диа́вол же — оте́ц зло́бы — да посрами́тся! Мы же, вос­пе­ва́ю­ще ми­ло­се́р­дие Твое́ к нам, злым, непотре́бным, воспое́м Ти, о Пречу́дная Гос­по­же́ Де́­во Бла­го­да́т­ная: услы́­ши нас в час сей, сокруше́нная серд­ца́ иму́­щих, огради́ нас ми́­ром и лю­бо́­вию друг ко дру́гу и ко враго́м на́­шим, искорени́ от нас вся́­кую зло́бу и вражду́, да воспое́м Те­бе́ и Сы́­ну Тво­ему́, Го́с­по­ду Иису́­су Хри­сту́ на́­ше­му: Алли­лу́иа! Алли­лу́иа! Алли­лу́иа!

Ве­ли­ча́­ние

Ве­ли­ча́­ем Тя, Пре­свя­та́я Де́­во, Бо­го­из­бра́н­ная От­ро­ко­ви́­це, и чтим о́б­раз Твой свя­ты́й, и́м­же то́­чи­ши ис­це­ле́­ния всем с ве́­рою при­те­ка́ю­щим.

www.akafistnik.ru

сходства и отличия, описание и история икон, их значения

Когда мы ищем защиты и покровительства Сил Небесных, всегда обращаемся с молитвой к образу, который известен как икона «Умягчение злых сердец». В это время душу переполняет желание укрыться под сенью ее покровительства и защиты, уйти от недругов и недоброжелателей под ее покров. При этом взгляд наш останавливается на иконах «Семистрельная» и «Умягчение злых сердец». Те, кто не знает между ними различий, воспринимают обе как единый образ: Лик Божией Матери, заступницы и покровительницы.

Икона «Умягчение злых сердец»

Уже одно название иконы («Умягчение злых сердец») пробуждает надежду на решение проблем, воцарение правды, милосердия и добра, любви и взаимопонимания. Такие мысли посещают не только в контексте восприятия внешнего мира, но и в связи с собственными несовершенствами души, которые могут быть сглажены посредством молитвы и благочестия к Богородице.

История происхождения иконы

Официально считается, что образ иконы «Умягчение злых сердец» впервые появился на территории Юго-Западной Руси. И все же, точных исторических данных об этом не существует. Появление образа не зафиксировано никакими историческими источниками, что говорит о древности данного Лика.

Толкование иконы

На иконе изображена Пречистая, в сердце которой вонзается семь мечей. Само число это в православии символизирует полноту, наполненность. В данном случае семь мечей являются символом наполненности сердца Матери Божией бескрайним горем, печалью и болью, перенесенными Богородицей в период земного ее существования.

Мечи, пронзающие сердце, изображают по три справа и слева от сердца, а один вонзается в него снизу. В некоторых случаях на изображении присутствует Предвечный Младенец.

Евангелическое значение

Иногда эту икону называют «Симеоново проречение». Когда Мария пришла в храм, старец Симеон, который не мог умереть, не увидев Спасителя (благодаря обещанию Бога), рассмотрел Святой Дух. Он понял, что этот мальчик – Сын Божий. Он просветил Марию о судьбе его. Тогда же он сказал ей, что и ей оружие пройдет душу, открывая помыслы чужих сердец. Терзания души старец сравнил с болью телесной.

Образ семи грехов

В этом образе указаны все семь основных грехов человечества, которые корежат души людей. Это гордыня, гнев, алчность, прелюбодеяние, зависть, уныние, чревоугодие. Все они угрожали Пречистой Деве во время Великого Испытания. Выдержав все искушения, Богоматерь со смиренной душой и верой в Всевышнего смогла пройти его.

Рассматривая икону и обращаясь к ней, необходимо помнить, что Матерь Божья через этот образ может увидеть грех, отягчающий душу, при этом помочь смирить сердце, избавившись от греховного груза. Она напоминает нам о необходимости смирения и стойкости, когда невзгоды встают на нашем жизненном пути.

Чудеса иконы

Многие считают, что время истинных чудес прошло еще в давние времена. Но это далеко не соответствует истине. Даже в годы, когда молодежь уверила в отсутствие Бога, Он не забывал о детях Своих. Так, во времена Великой Отечественной Войны, когда южная часть Воронежской области была занята нацистскими итальянскими подразделениями горных стрелков, в одном из разрушенных домов солдаты нашли образ «Умягчение злых сердец». Солдаты взвода лейтенанта Джузеппе Перего в эти холодные декабрьские дни 1942 года не польстились на диковинную роспись, а отнесли военному капеллану. Отец Поликарпо из Вальдани поставил образ среди имеющихся в походной церквушке святынь.

К образу Богородицы, который, оказывается, происходил непосредственно из Воскресенского Белогорского мужского монастыря, потянулись и католики. Они называли ее «Донская Мадонна», что на их языке звучит «Madonna del Don». Воины захватнической армии молили Богоматерь о спасении. Многие остались в уверенности, что благодаря ее заступничеству смерть обошла их стороной.

Когда корпуса разбитой в январе 1943 года армии направились на родину, многих солдат удивило милосердие, оказываемое им женщинами опустошенных ими земель. Обморожение и голод, терзавшие отступающие отряды, могли погубить большинство солдат. Если бы не женские добрые сердца, то до Италии не было бы кому возвращаться. По сей день ветераны помнят слово «картошка», поскольку это был единственный продукт, который могли отыскать в своих погребах хозяюшки.

Икона, которую солдаты отдали своему капеллану, прошла с ними весь путь. Отец Поликарпо не оставил ее у себя, а принес в Италию, где в Ментре специально для нее обустроили отдельную часовню. В сентябрьские дни даже сейчас здесь собираются ветераны той войны, их родные и близкие. Они рассказывают молодому поколению о том, что они пережили, обо всех ужасах военной кампании и о спасении их Богородицей, которая и сейчас смотрит на них с иконы. Здесь же они поминают погибших и заказывают молебен об упокоении их душ.

Есть и другой образ «Умягчение злых сердец». Он, будучи списком с оригинала, проявил такое качество, как мироточивость. Раньше такое происходило крайне редко, но в двадцатом веке такое свойство раскрылось у многих икон, при этом прогрессирует.

Мироточивую икону «Умягчение злых сердец» сейчас часто перевозят по всей нашей огромной стране. Но не совсем одинаково она реагирует на землю, где она находится. Перед наступлением дней, когда Москва пострадала от взрывов, образ Богородицы на иконе неуловимо изменился. Приглядевшись, люди увидели, что под глазами ее появились тени, черные круги. Квартира, где она стояла, наполнилась запахом ладана, который не выветривался, пока взрывы не прекратились полностью.

В другой раз замечены были на ручках и шее Богородицы порезы, а также язвочки. Красные черточки и точки стали предвестниками гибели подводной лодки «Курск».

В день Архистратига Михаила икона снова замироточила. При этом слезы ее стали красными от крови. Эту смесь легко можно собрать на вату. С тех пор кровавые слезы идут, не останавливаясь.

Сильнее всего кровь «Умягчения злых сердец» выделяется при соприкосновении с военными России. Не раз удивлялись морские пехотинцы и другие солдаты, наблюдая появление на белоснежных перчатках крови.

Сейчас икона путешествует по миру. Она побывала уже во многих странах, при этом многие ждут ее приезда. 8 декабря 2011 года ее привезли в Италию. Здесь ее поместили в святилище, где находилась та, которую привезли во время войны. Сюда пришло много людей, чтобы поклониться и попросить благословения у Богородицы. На прощание православные священники провели помазание миром, которое собралось у иконы. Под конец даже католические священники и монахи не смогли выдержать, поэтому подошли, дабы тоже получить миропомазание от Богородицы.

Икона «Семистрельная»

Внешне икона «Семистрельная» очень похожа на «Умягчение злых сердец». Главные различия заметны при внимательном рассмотрении. Они заключаются в размещении мечей на картине, которые впиваются в сердце Богородицы слева в количестве четырех штук, а справа – трех.

История происхождения иконы

Известно, что родина образа находится в области, где когда-то находилась северная Русь. Первые упоминания о ее нахождении относятся к Иоанно-Богословской церкви, расположенной над водами реки Тошни, впадающей в Вологду неподалеку от одноименного города.

Согласно утверждениям, уже в начале 1800-х годов иконе было более пятисот лет, хотя манера написания и материалы, использованные при этом, говорили о более позднем ее написании.

Святыня находилась в Дмитриевской церкви Вологды примерно с 1830 до 1930 года, вернее, ее список, который тоже мог творить чудеса. Когда 13 дня месяца июля 2001 года возобновились служения, в запасниках храма святыню найти не смогли.

Богословское толкование

Толкование иконы богословами напоминает о том, что они же говорят об образе «Умягчение злых сердец». Семь мечей они называют семью грехами, пронзающими душу человеческую.

Икона помогает понять всю глубину страданий Матери Божьей в период рождения и служения Сына, а также все ее переживания, когда Его повели на Голгофу. Все грехи, воплотившиеся на иконе в виде мечей, она наблюдала у окружающих Его. Но шла за Ним со смирением, ни разу не посетовав на свою судьбу. Особенно сильно ощущают эту боль и суть иконы матери, у детей которых непростая судьба.

В чем помогает

Обращаясь в молитве к Богородице, глядя на эту икону, каждый может быть уверен в том, что он получит искомое. Ведь главное, чего добиваются люди в такие моменты, – это мир. В молитвах люди просят у нее:

 • мира между поссорившимися;
 • защиты ребенка;
 • покрова и заступничества перед неправедным обвинением;
 • справедливости;
 • благословение на соединение судеб;
 • очищение души от греха;
 • спасение недругов;
 • благополучие защитников Родины;
 • защиты для православных воинов.

Во время молитвы необходимо поставить и зажечь не менее семи свечей, если вы находитесь в церкви. В домашних или дорожных условиях можно обойтись и просто молитвой.

Чудеса иконы

Согласно преданию, одному хромому крестьянину Кадниковского уезда было дано Божье повеление. Суть его состояла в проведении поисков в колокольне Богословской церкви, на тот момент сохраняющей в своих стенах ветхие иконы. Целью такой деятельности было найти и помолиться перед образом Пречистой, дабы получить исцеление, коего ему не могли дать лекари.

Недолго думая, крестьянин направился к колокольне. Он несколько раз приходил туда и просил пустить внутрь. Но каждый раз над его историей насмехались и прогоняли просителя. Никто ему не верил. Прогнав настырного мужика во второй раз, на третий служители не решились на это, поэтому пустили его, предвкушая новые насмешки над неудачником. Но получилось все не так, как ожидалось.

Войдя в помещение, крестьянин занялся поисками. И какое же было его удивление, когда он нашел засыпанную сором и грязью «Семистрельную», выполняющую роль половицы на ступеньке! Многие годы служители ходили сюда и топтали икону. Проникшись ужасом такого кощунства, священнослужители взяли образ, отмыли его и провели молебен, сразу после которого хромота крестьянина исчезла.

Прошло время, сменилось много поколений. История о приобретении иконы сначала затерлась в восприятии, потом и вовсе стала забываться. И вот пришел тяжелый 1830 год. Таковым он был практически для всей Европы, которую в ту пору посетила эпидемия холеры. Пришла болезнь и в Вологодскую область.

В период расцвета недуга святыни, хранящиеся в церкви над Тошней, перенесли в летнюю церковь Дмитрия Прилуцкого, которая находилась на правой стороне от главного моста Вологды (в районе, именуемом Заречье). Истово верующие обратились тогда за помощью к «Семистрельной». Они совершили крестный ход с нею и другими святынями вокруг города. В это же время эпидемия пошла на спад.

В память о чудесном избавлении города от страшной участи горожанами был заказан список с «Семистрельной», который тоже со временем стал чудотворным.

pravednik.info

Миро источающая, сердца исцеляющая / Православие.Ru

Сергей Фомин
В США из России прибыл мироточивый образ Божией Матери «Умягчение злых сердец». Ставшая почитаемой в Отечестве, сегодня икона совершает путешествие по Америке.

Икона – современной работы софринских мастеров. Обыкновенная литография. Она находилась в квартире москвички Маргариты Воробьевой. И однажды замироточила. Случилось это в 1998 году, после того, как во время прославления блаженной Матроны Московской 2 мая ее приложили к мощам праведницы. Спустя некоторое время икона преобразилась. Теперь многие видевшие ее уже не отличают литографию от иконы старинного письма.

Сопровождающий икону Сергей Леонидович Фомин, муж Маргариты, рассказал, что приехал в США по приглашению настоятеля Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле архимандрита Луки. Отец Лука увидел икону во время работы Поместного Собора, в январе текущего года, на котором был избран новый Всероссийский Патриарх. В те дни икона мироточила особенно обильно. Тогда отец Лука отслужил литургию, молебен перед иконой и благословил провезти мироточивый образ по храмам и монастырям в США.

По профессии военный, Сергей Фомин рассказал, что уже восемь лет сопровождает икону в поездках по городам России и за рубеж.

– Первое время, – говорит Сергей, – святой образ находился у нас дома, там же читали акафисты, молились… Но со временем икона стала приобретать известность и ее стали приглашать в московские храмы. Да и нам было уже тяжело принимать людей дома. Люди, которые получили помощь по молитвам пред иконой, – у кого-то родились дети, кто-то получил исцеление от болезней или помощь в работе, – жертвовали деньги, и у нас появилась возможность построить часовню в честь иконы «Умягчение злых сердец».

Сейчас часовня превратилась в церковь, пусть и небольшую, с иконостасом, звонницей. В нашем храме, что в пяти километрах от Москвы, в деревне Бачурино, служатся литургии, молебны.

И это не единственная церковь, построенная за эти годы в честь иконы «Умягчение злых сердец». В местах, где мы были с иконой, также строятся храмы. Один из них – на Кипре, недалеко от Ларнаки, в ближайшее время будет освящен.

В честь иконы устроены храмы в двух тюрьмах. Один – в женской колонии для несовершеннолетних девочек в Рязанской области, где малолетние преступницы отбывают наказания за особо тяжкие преступления, в том числе за убийства. Там наши благодетели взялись построить храм. Девочки тоже много помогали, сами даже рыли котлован под строительство храма и написали песню об иконе «Умягчение злых сердец».

В Ярославле часовня в честь иконы построена в мужской колонии. На Алтае, в городе Барнаул, часовню построили в детском приюте.

Матерь Божия ездит по тюрьмам, домам для престарелых, больницам. Даже в Германии мы были в нескольких тюрьмах, следственном изоляторе. Мы стараемся побывать с ней везде, где есть русские православные, сербы, румыны. Везде люди молятся и получают утешение.

– В каких городах и странах, кроме уже названных, побывала икона?

– По нескольку раз – в Санкт-Петербурге, в Саранске, Чебоксарах, Брянске, Туле, на Ярославской и Нижегородской земле, в Севастополе, Южно-Сахалинске, Костроме, а также во многих других городах и селах – все не перечислишь. С этой иконой мы были в Грузии, а год назад – в Греции, на Афоне. Нас очень тепло принимают в Чехии, куда мы постоянно ездим в мае. Там помолиться пред иконой приходят не только православные, но и католики. Там тоже есть случаи исцелений, некрещеные крестятся, католики принимают православную веру. И, конечно, ездим мы в наши бывшие республики – Украину, Белоруссию, Молдавию. Везде икону встречают с радостью и надеждой.

– Где в Америке икона уже побывала и где еще побывает?

– Нас встречали в Знаменском кафедральном соборе Архиерейского Синода в Нью-Йорке, соседнем с ним Николаевском соборе Московской Патриархии, церкви святых новомучеников и исповедников Российских в Бруклине, Серафимовском храме в Си-Клифе, Покровском храме в г. Наяк, в храме преподобного Серафима Саровского в монастыре «Ново-Дивеево» и старческом доме при нем, Николаевском храме в г. Стратфорд (штат Коннектикут). Везде служились акафисты, молебны, к иконе шли множество людей, приехавших поклониться святому образцу и попросить исцеления от недугов телесных, помощи в печали, жизненных скорбях и нестроениях, умягчения сердец собственных и ближних, душевной и духовной помощи и поддержки.

Далее мы направляемся в Бостон, Вашингтон, Джорданвилль, Лос-Анджелес, Чикаго.

– Расскажите, пожалуйста, о наиболее запомнившихся случаях благодатной помощи по молитвам пред иконой, свидетелями которых вы были.

– Сейчас очень много семейных пар, у которых по медицинским показаниям не может быть детей, и после того как они молятся возле этой иконы, у них рождаются дети.

Обычно о случаях помощи и исцелений люди рассказывают, когда мы приезжаем в город или храм уже во второй раз. Помню, как в Ялте к иконе подвозили парализованного подростка, а вечером он уже стал сам ходить. Но говорить он так пока и не мог. И вот, когда мы приехали туда во второй раз, его бабушка попросила хоть капельку мира и сказала, что капнет мальчику на язык и, может быть, он заговорит.

Подобный случай был в Барнауле. На праздник Успения Божией Матери к иконе приносили четырехлетнюю девочку, парализованную с рождения. После того, как ее приложили к святому образу, на следующий день она впервые в жизни начала пытаться ходить. Когда мы приехали в Барнаул через год, ее мама в знак благодарности пожертвовала для Божией Матери золотую цепочку и крестик.

Перед нашим отъездом в Америку нам рассказали такой случай. Полуторагодовалая девочка заболела герпесом ротовой полости. Терапевт, к которому обратилась ее мама, поставила неправильный диагноз и, соответственно, лечение было назначено неверное. Девочка уже начала задыхаться. Мать попросила миро и, по совету подруги, вылила миро в рот дочке. В тот день впервые за много месяцев девочка уснула спокойно. А наутро весь рот был чистым, остались только ранки, которые быстро стали заживать.

Все эти случаи люди описывают подробно, и мы не можем читать без слез о благодатной помощи Божией Матери.

Рассказывают нам и о помощи в житейских вопросах. В Ярославле девушка посещала секту «Новое поколение» и отрицала Православие. Тогда мы как раз привезли икону в Толгский женский монастырь, и в первый день ее мама приходила к иконе и молилась, чтобы и дочку привести к иконе. Вечером они пришли вдвоем, приложились к иконе, а наутро дочка попросила маму ее крестить, ушла из секты и стала воцерковляться. Улучшились и отношения с матерью.

В Челябинске пред иконой совершали молебен даже в здании областной администрации. И во время этой нашей поездки с иконой принял крещение мэр города Челябинска.

– А лично вы ощущали на себе помощь Божией Матери по молитвам пред Ее образом?

– Явный случай помощи, когда я очень сильно молился Божией Матери, был на Сахалине. Мы приезжаем туда каждый январь. На самолете – десять часов. По приезде мы встали рано, а за окном пурга, и все водители ехать через сопки, через перевал отказались. К тому же, когда я выходил из дома, то упал, сильно подвернул ногу и не мог ходить. А ехать надо было в храм соседнего города Александровска.

Спутники меня подняли, посадили в кабину. Поехали мы до храма на вездеходе. Батюшка, который нас сопровождал, обмолвился, что если бы приехал кто-то из правителей, его везли бы на самом лучшем транспорте, а Матерь Божия не гнушается ехать на грузовике-вездеходе.

Я, пока мы ехали, очень переживал, что не смогу дальше ехать с иконой и молился, чтобы нога прошла. В городе меня отвезли в больницу. Нога моя распухла и представляла собой один большой синяк. Доктор ее перебинтовал, и к вечеру я мог спокойно ходить, а на следующее утро – и бегать. Когда вернулся в Москву, нога немного ныла, но очень скоро все прошло.

Скажу больше, мой хороший друг, бывший командир спецподразделения «Альфа» Федеральной службы безопасности Российской Федерации, всегда помазывал своих солдат маслом от иконы, когда они отправлялись по службе в «горячие точки», освобождать заложников или на другие спецоперации, и никого из них не тронула пуля.

– Сергей, где побывает икона в ближайшее время?

– Прежде всего, у нас теперь есть своя церковь. И люди специально приезжают туда к иконе Матери Божией на богослужения и не хотят надолго отпускать ее из церкви.

Но икону уже знают, любят и ждут, и она приходит не только в большие соборы, но и в отдаленные деревни, к сельским батюшкам и их немногочисленным прихожанам, куда никакую святыню еще никогда не привозили.

А ближайшие поездка – во Францию и Бельгию, а также мы постараемся привезти икону на торжества освящение храма на Кипре.

***

…Пока мы разговаривали с Сергеем, народу все пребывало, и акафист служился уже в переполненном храме.

Русское зарубежье, по сравнению с верующим народом в России, более сдержанное, собранное и, на мой взгляд, менее эмоциональное. В тишине люди подходили к святому образу, подолгу молились и бережно прикладывали приобретенные за пожертвование иконки к первообразу. А потом долго еще не уходили, вдыхая неземной аромат, который источает святыня.

pravoslavie.ru

Икона «Умягчение злых сердец». История праздника

19 марта (по новому стилю) Церковью празднуется явление иконы Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец». Впервые увидела ее в частном собрании рогожского старообрядца в 1990-е гг. Тип иконы — Одигитрия. Она была «украинских писем»: лик Богоматери круглый, с мягкими чертами лица, также был круглолиц и Богомладенец с книгой в руке. Их одежды багрового цвета были богато украшены жемчугом и золотным шитьем, а на груди Богоматери висел медальон с Крестом. Но все ли мы знаем об этой иконе? И почему существует две разные иконографии с одним и  тем же названием? Эти вопросы давно меня мучили, и, наконец, пришло время разобраться, в чем же тут дело.

В старообрядчестве и новообрядчестве (да простят мне читатели столь условные термины) под одним и тем же названием почитаются две совершенно разные по иконографии иконы. В староверии икона «Умягчение злых сердец» восходит к древней, написанной, по преданию, евангелистом Лукой. Она позднее получила название «Ченстоховской», что отсылает нас к истории Польши. К слову сказать, кровь русского человека — река национальностей, и аз, многогрешная, не исключение. Влился в мою реку, якобы, и ручеек из польской крови. Может, поэтому Матка Боска Ченстоховска, как называют поляки самую почитаемую на их родине икону Богоматери, так притягивает к себе? А еще ее называют «Черная Мадонна» из-за почерневшего от времени лика.    

Удивительно, но икона почитается и католиками, и православными. Краткая история образа такова. Святая равноапостольная Елена получила древнюю икону в дар. Она привезла ее в Константинополь и установила в часовне царского дворца, где святой лик простоял пять столетий. В конце XIII века с великими почестями образ был перенесен на Русь двоюродным братом Александра Невского князем Перемышльским, Холмским, Галицким и Волынским Львом Даниловичем (что документально не подтверждено). Однако святыня уже тогда прославилась чудесами. Когда земли западной части Украины отошли к Польше, князь Владислав Опольский во время осады замка Белз татарами обратился за помощью к чудесному образу. Он вынес его на стену замка, и на татар, по легенде, спустилось густое облако. Перепугавшись, татары бежали. Затем Владислав во сне увидел образ Богородицы, которая просила его перенести икону в окрестности Ченстохова и поместить на Ясную гору. По указанию Девы Марии князь вывез туда икону в 1382 году. С тех пор и до сего дня Ченстоховская икона Божьей Матери там и находится.

Некоторые считают, что популярностью данного образа в среде староверов мы обязаны ветковцам. Как известно, старообрядцы бежали в XVII в. от правительственных гонений в Польшу и поселились на Ветке — городе на р. Сож (ныне Гомельская обл.), в землях, принадлежавших Халецким и другим представителям польской шляхты. Икона очень полюбилась русским людям. Она писалась, например, ярославскими иконописцами Романова-Борисоглебска. В статье Татьяны Игнатовой о выставке «романовских писем» в Российской академии художеств говорится о ведущем художнике того времени Максиме Федоровиче Архиповском. В частности, приводится его иконный образец Богоматери «Умягчение злых сердец» начала XIX века.

Иначе выглядит икона «Умягчение злых сердец», почитаемая в новообрядческой среде и называемая «Семистрельная». Икона изображает Богоматерь без Младенца, с семью стрелами в руках, прижатых к груди. Мечи трактуются как символ печали и сердечных мук, которые испытывала Богоматерь в земной жизни. По преданию, икону в XVIII в. обрел хромой крестьянин из Кадниковского уезда Вологодской губернии. Во сне он увидел Богоматерь, велевшую отыскать Ее икону на колокольне Иоанно-Богословской церкви, расположенной на берегу р. Тошни. Преодолевая боль, крестьянин поднимался на колокольню, а когда споткнулся и перевернул последнюю ступень, то обнаружил икону Божией Матери с семью стрелами.

Чаще всего говорят о католических корнях данной иконографии, восходящих к юго-западной части Руси, что особенно видно, например, на иконе «Васильковская». Сказание об этой иконе гласит, что однажды некий слепец Василий был брошен в лесу своей дочерью. Заблудившись, он прилег и заснул. В тонком сне ему явилась Богоматерь, повелевшая раскопать меж листьев, на которых он лежит, ямку, в которой Василий найдет воду. Богородица повелела ему омыть этой самой водой глаза, и тогда он прозреет. Так Василий и сделал, и тотчас прозрел. Тут он увидел в кустах икону с образом Пречистой, именно такой, в котором Она явилась ему во сне. Иконография этой иконы отличается от Семистрельной: здесь изображен один меч, вонзенный в середину груди Богоматери. На Ее голове корона, плат накинут на голову по образу западноевропейских Мадонн.

Но вернемся к Ченстоховской иконе. Как мы уже говорили, образ из Ченстоховы — это тип Одигитрии. Как считают ученые, он является списком с константинопольской иконы, написанной в XII веке. В 1430 году икона «получила рану» от иконоборцев-таборитов — последователей Яна Гуса. Через четыре года икону написали на старой доске, изобразив на щеке Богоматери рану от меча. Принадлежавший ордену паулинов монастырь на Ясной горе в 1621-1633 гг. был огражден мощными стенами. Именно благодаря этому шведы, вторгшиеся в Польшу в 1655 году, не смогли взять Ченстоховскую крепость, несмотря на то, что уже взяли Варшаву и Краков. Неудачная осада крепости стала переломом в военных действиях — шведы потерпели поражение. 1 апреля 1656 г. польский король Ян Казимеж торжественно провозгласил Богоматерь Ченстоховскую покровительницей и заступницей Польши, «Польской королевой».

Царь Алексей Михайлович Тишайший вел переговоры с Яном Казимежем и выступил на его стороне против шведов. Вероятнее всего, именно в XVII веке об иконе и ее чудесах узнали и на Руси, т.е. до раскола и появления ветковцев в Польше. Исследователь древнерусской живописи Ирина Бусева-Давыдова указывает, что списки с польской святыни стали появляться у нас в 1670-е гг. Так, в обширный свод сказаний о чудотворных иконах, составленный сторожем Кремлевского Успенского Собора Симеоном Моховиковым в 1715-1716 гг., включено сказание о Ченстоховском образе. Последнее, в свою очередь, заимствовано им из книги украинского писателя и проповедника Иоанникия Голятовского «Небо новое с новыми звездами», вышедшей в Киеве в 1665 г. Бусева-Давыдова подчеркивает, что гравюра Григория Тепчегорского, сопровождавшая текст, была исполнена с неизвестного польского оригинала, изображавшего Богоматерь на стенах Ченстоховской обители. Так иконография польской иконы укоренилась в русской иконописи.

На вопрос, почему старообрядцы чаще икону называют не Ченстоховской, а «Умягчение злых сердец», исследовательница отвечает, проанализировав семейный образ Богоматери середины XVIII в. Икона принадлежала Варваре Ивановне Челищевой — двоюродной племяннице императрицы Елизаветы Петровны. На ней имеется надпись:

Идеже бо Творящеся Железо от блата; Дева Вселися Дражайша Злата. Да людемъ Жестокия Нравы умягчаетъ; И железные К Богу Сердца обращаетъ.

По-русски это звучит так:

Там, где от болота творится железо, поселилась Дева, которая дороже золота, чтобы умягчать людям жестокие нравы и обращать к Богу железные сердца.

Эти строки взяты из Дмитрия Ростовского. Дело в том, что в 1687 году в местечке Рудня Могилевской епархии, где шла выплавка болотной руды, была обретена чудотворная икона Богоматери Рудненской, являвшаяся списком с Ченстоховской иконы. Дмитрий Ростовский на обретение иконы откликнулся «эпиграммой», слова из которой приведены нами выше. В Малороссии и западнорусских землях иконы с одной и той же иконографией зачастую имели разные названия. Так за Ченстоховской укрепилось название «Умягчение злых сердец».

С мягкой иронией Бусева-Давыдова отмечает, что тема «умягчения злых сердец» для простого русского человека всегда была актуальной. В каноне за единоумершаго есть пронзительные слова:

Молим Тя, безначальне Отче и Сыне и Душе Святыи, злобою душу злобнаго мира озлобленную и к Тебе Зиждителю, пришедшую, во адово дно не отрини, Боже Спасе наш.

Это троекратное повторение о злобе ввергает в тяжелые размышления. В каноне иконе Пресвятой Богородице «Умягчение злых сердец» есть много умилительных просьб «спасти от злых человек». Действительно, два качества в людях неизменно пугают — злоба и жадность, однако куда страшнее наблюдать эти страсти в себе. Искренно молясь канон, мы не только призовем к себе в защитники от замышляющих нам зло людей и духов злобы поднебесной Саму Богоматерь, мы просто станем добрее… 

ruvera.ru

Молитва «Умягчение злых сердец» к «Семистрельной иконе» Божьей Матери

«Умягчение злых сердец» – тот молитвослов, прочтение которого перед «Семистрельной иконой» способен даровать верующему божественное благоговение, успокоение. Эти священные строки, обращенные к Деве Марии, освобождают от жестокосердия близких, способствуют примирению православных.

«Умягчение злых сердец», помимо всего прочего, обладает исцеляющей силой, что доказывают невероятные случаи выздоровления всех, кто взывал к небесам перед ликом Преснодевы.

Немного о тексте самой молитвы

Молитва Семистрельной Божьей Матери «Умягчение злых сердец» существует только в двух видах. Один на староцерковном, второй на русском языке, по своему объему небольшой, поэтому с изучением его проблем не возникает.

На фото изображено, как кто то читает Библию.

Читать молитву рекомендуется не торопясь. Проговаривайте каждое слово с нужными ударениями, вдумываясь в них. Закончив молитвослов, задержитесь подле святого образа, мысленно сосредоточившись на том, что Вас тревожит. Своими переживаниями поделитесь с Единым Создателем.

«Умягчение злых сердец» – самая сильная молитва, которая направляется на восстановления мира православного. Она способна устранить разлад в отношениях с родными, примирить людей после конфликта, подарить христианам счастье и здоровье, душевное умиротворение, которое мы все ищем в вере.

В чем именно помогает молитва для смягчения злых сердец

Икону «Девы Марии» мы видим с одним лишь изображенным на ней ликом Преснодевы, без младенца. Образ отображает только семь стрел и мечей, пронизывающих Богоматерь. Почему семь? Число это не случайное, ведь семь символизирует полноту мира, всего, что в нем есть.

Также рекомендуем почитать о молитве «Отче Наш», что можно сделать на этой странице.

Молитву «Умягчение злых сердец» проговаривают именно перед Семистрельной иконой. Из всех, обращенных к Деве Марии, эту считают одной из самых мощных. Сам по себе этот лик как нельзя лучше отображает всю ту боль, которую пришлось испытать Богородице при жизни. Семь стрел и мечи – оружие, поразившее ее душу, боль в которой жива до сих пор.

Некоторые священнослужители толкуют значение этой иконы немного иначе. Во втором варианте толкования семь – символ смертных грехов, о которых хорошо известно каждому христианину. Эти грехи скрыть человек от Девы Марии не может, как бы он не пытался. О каждом грехе Богородице, смотрящей в душу мирян, известно.

На фото изображена икона Божьей Матери Семистрельная.

Читая «Умягчение злых сердец» перед Семистрельной иконой, можно избавиться от тяжкого груза на сердце, от одиночества. Это молитвослов, который пригодится всякому уверовавшему во Христа, который нуждается в подсказке, помощи, не знает, что делать дальше.

Прибегать к «Умягчению злых сердец» можно как в храме, так и дома, но тогда необходимо приобрести соответствующий святой образ. Повторять молитву рекомендуется регулярно, чтобы спустя определенное время, сделать верный выбор в сложной ситуации, решиться на шаг, который был бы угоден, прежде всего, Господу.

Молитва на Умягчение злых сердец: текст на русском

Сам молитвослов «Умягчение злых сердец» состоит всего из двух предложений, запомнить которые, благодаря тому, что написаны они на русском языке, сможет каждый православный. Перед прочтением этой молитвы священнослужители также рекомендуют прочесть Тропарь, в частности, 5-ый его глас.

На фото изображен текст тропаря 5го молитвы "Семистрельной".

В нем содержится просьба, обращенная к Преснодеве, о спасении от жестокосердия собственного и жестокосердия ближних. Таким образом, непосредственно перед прочтением молитвослова, верующий просит Матерь Божью «угасить» напасти каждого ненавидящего и умягчить собственное злое сердце.

На фото текст кондака молитвы Семистрельной.

За Тропарем, 5-ым гласом идет Кондак, в котором представлено обращение к Многоскорбной Деве Марии, способной превратить печали верующих в радости, спасти мир своим милосердием. Печали мирян Богородице хорошо понятны, ведь многие скорби и болезни она при жизни и сама снесла.

На фото текст молитвы "Умягчение злых сердец".

«Умягчение злых сердец» –  молитва короткая. Она также содержит перечисления достоинств Преснодевы, а также непосредственно ее прославление. Произносить Тропарь и Кондак перед тем, как читать «Умягчение злых сердец» не обязательно, но желательно, так как это важная церковная молитва, которую можно часто услышать на литургии в храме. Там Тропари и Кондаки обязательно сопровождают основные молитвы, повторяются регулярно.

Строгих правил, касающихся чтения данных срок, предшествующих «Умягчению злых сердец», не существует, поэтому можно придерживаться общих, распространяющихся на обычные молитвословы.

Молитва Божьей Матери «Умягчение злых сердец» – древний обычай, который, помимо всего прочего, можно назвать душеспасительным и благочестивым.

Молитва перед иконой: как правильно просить

Молитва перед иконой Семистрельной Божьей Матери  — самое сильное моление Преснодеве. Просимое обязательно сбудется, если подходить к прочтению молитвы правильно:

 1. Отправляйтесь в православный храм.
 2. Поставьте перед образом Сына Божьего свечку.
 3. Прикоснитесь лбом и губами к Кресту.
 4. Станьте перед семистрельной иконой, зажгите свечку и начинайте читать молитвовслов.
 5. Завершить общение с Богородицей можно собственными словами мысленно.

Если по какой-то причине регулярно посещать Церковь не получается, купите домой «Семистрельный» образ, а также церковные свечи. Читайте «Умягчение злых сердец» перед иконой, прося у Божьей Матери помощи в трудный час.

На фото изображены свечи, горящие в церкви.

По возможности периодически посещайте храм Архангела Михаила, расположенный в столице, на Девичьем поле. Там хранится мироточивый чудотворный лик Царицы Небесной. Посещать храм можно, например, в день празднования иконы. Этот праздник православным известен также под названием «Симеоново проречение», отмечают его в христианском мире в период Всех Святых, а также 26 августа.

Важно! Пресвятая Богородица обязательно откликнется на обращение просящего. Однако, читая «Умягчение злых сердец», не просите то, что претит Заповедям, отображенным в Библии. Кроме того, желаемое сбывается, только если на это есть Божья Воля.

Чудо после прочтения молитвы Богородице

Молитву на усмирение злых сердец проговаривают перед Семистрельной иконой Матери Христовой, хорошо знакомым всем образом, найти который можно в подавляющем большинстве храмов. Этот Святой лик также можно приобрести в церковной лавке, чтобы иметь возможность использовать популярный молитвослов в домашних условиях, с учетом всем молитвенных правил.

Молитва к иконе «Умягчение злых сердец» действует, что доказывает множество примеров свершения настоящего чуда, объяснить которое, опираясь на логику и здравый смысл, нельзя. Яркие примеры:

 1. Крестьянин из Вологодской губернии, который сильно страдал от хромоты, благодаря заступничеству Преснодевы смог исцелиться. Перед этим мужчина, который мог лишиться способности ходить, обращался ко всяким лекарям и знахарям, но те лишь разводили руками, понимая, что помочь ему они не в силах. Ноги продолжали болеть, с каждым днем все сильнее, и как-то во сне к страждущему пришел Господь, который велел хромому сходить к колокольне Иоанно-Богословской церкви. Там, как сказал Бог, и было спасение мужчины. Долго оттягивать посещение церкви он не стал, на месте мужчина обнаружил перевернутый лик Богородицы. Когда образ этот он перенес в храм и повесил его на стену со словами молитвы Семистрельной иконе, над ним был отчитан молебен. Сразу после этого свершилось чудо. Крестьянин смог нормально ходить, не хромая.
 2. Крестный ход 1830-го года рядом с Вологдой проводили с образом Богоматери. И именно благодаря целительной и чудодейственной силе последней людям удалось положить конец серьезной эпидемии холеры. После этого случая все православные начали верить, что икона Девы Марии и обращенная к ней «Умягчение злых сердец» действительно способна на чудо через истинную веру. Именно после похода 1830 года всем открылось истинное значение и смысл Семистрельного лика и молитвослова.

На фото изображена Семистрельная икона Божьей Матери.

Невзирая на все это, до сих пор можно встретить людей, которые в чуде «Умягчения злых сердец» разочарованы. Однако этим христианам стоит понять, что после одной читки молитвы ждать исцеления и свершения какого-то невероятного события нельзя. Православному нужно обращаться к Богородице каждый день, расти и развиваться духовно, каяться, говорить с Всевышним почаще, не нарушать заповеди, стараться жить во Христе и укреплять свою веру в него.

Слушать молитву «Умягчение злых сердец»

Даже врачи не могут поспорить с тем, что православная вера для каждого тяжко больного – это невероятная опора, та помогающая сила, которая способна быть спасительной. Именно поэтому «Умягчение злых сердец» рекомендуется читать регулярно, а когда такой возможности нет, молитву можно слушать.

В Интернете Вы найдете аудиозаписи этого молитвослова (бесплатно), а также видео, на котором молящийся сможет одновременно прослушать и прочитать текст «Умягчи наши злые сердца», часто написанный на фоне Семистрельного лика. Для своего духовного укрепления к таким материалам стоит прибегать как можно чаще.

molitvy.guru

как просить сильную Заступницу Пресвятую Богородицу об умягчении злых сердец, для защиты дома и семьи от врагов

Содержание страницы

О молитве к «Семистрельной» иконе Божьей Матери 

Икона Божией Матери «Семистрельная»

Святитель Иоанн Златоуст говорит:

«Нет ничего, возлюбленные, равного молитве, нет ничего могущественнее веры». 

Сердечная молитва, помноженная на живую крепкую веру, способна совершить настоящее чудо.

С особенной теплотой и надеждой совершаются молитвенные обращения к Пресвятой Богородице. Подобно тому, как ребенок в случае опасности бежит к своей матери, так и христианин надеется на Божию Матерь. «Покрой нас от всякого зла честным твоим омофором» — поется в акафисте.

У Нее ищут защиты от зависти и злобы, просят ожесточенные сердца наполнить любовью. В этом особенно помогает молитвенное прошение перед иконой «Семистрельная», которая ограждает от «всякого зла» и «дарует благодать».  

Значение иконы

Точное время написания и иконописец неизвестны. Историки едины во мнении, что икона северорусского происхождения и была впервые явлена людям в 15 столетии в Вологодской губернии. Произошло это благодаря чудесному исцелению одного крестьянина, безнадежно мучившемуся от немощи и хромоты.  

Глядя на иконописное изображение Богоматери, мы видим слегка наклоненный вправо, полный любви и смирения, светлый лик Пресвятой Девы, которая предстает Одна. Пророческие слова святого Симеона Богопримца, сказанные при встрече с долгожданным Мессией Богоматери: «И Тебе Самой оружие пройдет душу» — наиболее зримо предстают в виде семи стрел, которые пронзают Ее в самое сердце.  

Так, с помощью семи мечей иносказательно истолковывается вся полнота страданий, которые Богоматерь претерпела на земле. По другой версии, это символ семи человеческих грехов, которые причиняют нашей Небесной Заступнице и Спасительнице душевные страдания. 

Полезные материалы

Другое название иконы: «Умягчение злых сердец» 

Встречается и другое название этого иконописного образа – «Умягчение злых сердец». Относящиеся к одному иконографическому виду, различие их в одном: на иконе «Семистрельная» сердце Богоматери окружено четырьмя стрелами с одной стороны и тремя с другой, а на «Умягчение злых сердец» — тремя справа и слева и одной стрелой внизу. 

Икона Божией Матери «Умягчение злых сердец»

 

В чем помогает молитва у этой иконы

Пресвятая Богоматерь «Семистрельная» особенно помогает в обретении мира и согласия между враждебно настроенными людьми, находящимися в конфликтных ситуаций, оказывает помощь в защите от врагов и завистников, исцелении от различных болезней. Благодаря искренней молитве злоба, гордость, обида в сердце уступают место любви, терпению, милосердию.  Существует традиция молиться у этого образа с просьбой к Божией Матери об избавлении от одиночества.

Стоит ли воспринимать молитву к этой иконе как заговор на защиту от врагов, порчи и т.д. 

Важно понимать, что церковная молитва не есть заговор. Это способ общения с Господом, дарованный людям через Божественное Откровение. Старец Паисий Святогорец говорил:

«Черные силы тьмы бессильны. Сами люди, удаляясь от Бога, делают их сильными». 

Темные силы одерживают власть только над человеком, не имеющим веры. Имея живую веру и открытое, обращенное к Богу сердце, всегда можно рассчитывать на помощь всемогущего и всемилостивого Творца, который всегда рядом. Ведь как говорил святой апостол Павел:

«Если Бог за нас, кто против нас?» (Рим. 8: 31). 

Какие прошения содержатся в молитве к Пресвятой Богородице

Пречистая Матерь Дева на иконе скорбит и печалится о нанесенных Ей ранах и помогает всем страждущим от сердечной муки или пребывающим в гневе и озлоблении. В молитвенном прошении к  «многоскорбной  Мати Божий» верующие взывают к Ней сохранить их под Своим милостивым кровом, помочь и спасти.

Где лучше разместить икону в доме

«Красный угол» — так называли на Руси место, в котором находились иконы в доме.

Многие задаются вопросом: куда лучше всего повесить икону в доме.  Для икон обычно выделяют какое-то место в доме, где человеку удобно молиться. Иконы можно разместить на полочках или повесить на стену.

Матерь Божия — сильная Помощница и Защитница всех, кто к Ней прибегает

Предстательство Божией Матери пред Господом за всех верующих настолько велико, что по Ее молитвам возможно достичь Царствия Небесного. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) называл Богоматерь «неисчерпаемым океаном чудес, явленных на Руси». Велико Ее ходатайство и милосердие, ибо не знает православные мир «инаго бо прибежища и теплаго  предстательства».  

Автор: Екатерина Маликова.

Икона Божией Матери «Семистрельная».

 

Молитва (текст) 

О многоскорбная Мати Божия, превышшая всех дщерей земли по чистоте Своей и по множеству страданий, Тобою на земли пренесенных! Приими многоболезненныя воздыхания наша и сохрани нас под кровом Твоея милости. Инаго бо прибежища и теплаго предстательства, разве Тебе, не вемы, но, яко дерзновение имущи ко Иже от Тебе Рожденному, помози и спаси ны молитвами Своими, да непреткновенно достигнем Царствия Небеснаго, идеже со всеми святыми будем воспевати хвалу в Троице Единому Богу, всегда, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. 

Тропарь Божией Матери пред иконой Ее Умягчение злых сердец (Семистрельная) 

глас 5 

Умягчи наша злая сердца, Богородице, и напасти ненавидящих нас угаси, и всякую тесноту души нашея разреши, на Твой бо святый образ взирающе, Твоим страданием и милосердием о нас умиляемся и раны Твоя лобызаем, стрел же наших, Тя терзающих, ужасаемся. Не даждь нам, Мати Благосердая, в жестокосердии нашем и от жестокосердия ближних погибнути, Ты бо еси воистину злых сердец умягчение. 

 Кондак Божией Матери пред иконой Ее Умягчение злых сердец (Семистрельная) 

глас 2 

Благодатию Твоею, Владычице, умягчи сердца злодеев, низпосли благодетелей, соблюдающи их от всякаго зла, благомолящимся Ти усердно пред честными иконами Твоими. 

 

 

pravoslavie.wiki

Икона Богородицы «Умягчение злых сердец» (Семистрельная).

Переключение навигации
 • О нас
  • О проекте
  • Обратная связь
 • Ваше мнение
 • Предложить материал
 • Журнал изменений
 • О нас
  • О проекте
  • Обратная связь
  • Ваше мнение
  • Журнал изменений
 • Предложить материал
 • Войти
 • Регистрация
 • Рус
 • Eng
 • Были:
 • Ригден Джаппо,
 • Ахура Мазда,
 • Осирис,
 • Архангел Гавриил,
 • Джабраил,
 • Агапит Печерский,
 • Кетцалькоатль

 • Ожидаем:
 • Имам Махди,
 • Утешитель,
 • Святой Дух,
 • Майтрейя,
 • Калки Аватар,
 • Машиах,
 • Гэсэр-хан
RGDN.info
 • Главная
 • О нас
  • О проекте
  • Обратная связь
 • Ваше мнение
 • Предложить материал
 • Журнал изменений
 • Исконные Знания
  • Беседы с И.М. Даниловым
  • Книги
  • Истина на всех одна
  • Иллюзия и Путь
  • Жизнь
  • Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно живому
 • Пророчества
 • Религии
  • Христианство
  • Ислам
  • Буддизм
  • Индуизм
  • Иудаизм
  • Зороастризм
 • Символика и мифология
  • Символика и Мифология
  • Астрономия
  • Мир Пирамид
  • Интересные места
 • !?
  • Архонты. Тайные хозяева мира.
  • Кандук. Нечистая сила.
 • Новости
 • Видео
 • Статьи
 • Отзывы
 • RGDN.info

rgdn.info

Икона «Умиление Злых Сердец» — история, в чем помогает

На иконе «Умиление злых сердец» изображена Дева Мария. На неё направлено семь мечей, символизирующих страдания, боль, грехи человека. У образа есть «родная сестра» под названием «Семистрельная». Её изображают аналогично с одним отличием — стрелы расположены с двух сторон (слева — 3, справа — 4), а в «Умягчении злых сердец» один из мечей находится снизу.

Знатоки иконописи отождествляют два образа. Часто можно встретить названия одного под изображением другого. Подобная ошибка не считается грубой. Празднование «Семистрельной» и «Умягчения злых сердец» проходит в один день.

Происхождение иконы

Точно о происхождении святыни ничего не известно. Эксперты знают, что она имеет северорусское происхождение. Первоначальный образ создан очень давно, поэтому о его истории не сохранилось никаких записей.

Анализ образа, написанного на холсте, наклеенном на доску, позволил определить, что он относится к XVIII веку. Об этом свидетельствует тип красок, их состояние. Очевидно, что исследованное полотно — список с более ранней иконы.

Толкования образа

Символизм образа многогранен. Его можно толковать по-разному, и каждое значение будет по-своему правильным. Три основных объяснения:

 • Евангельское — связано со строками Евангелие, которые были обращены к Деве Марии.
 • Мечи — 7 грехов, угрожающие каждому человеку.
 • Мечи — физическая угроза. Зарождение православия связано с гонением. Каждый, кто проповедовал веру, подвергал себя опасности.

Евангельское толкование

В установленный день Божья Матерь принесла своего младенца в храм — этого требовал Моисеев Закон. Тамошний священник Симеон был просвещённым — он провел всю жизнь в постах и молитвах, поэтому видел души людей, мог пророчить и творить чудеса. Он разглядел святой дух, понял, что новорожденный — Сын Божий. Симеон поведал Марии о величии её младенца, но предупредил, что её ждут страдания из-за жертвы, которую принесет её сын.

«И Тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются помышления многих сердец», — душевные страдания пророк сравнил с физической болью. То, что мечей на иконе семь — не случайность. Число означает полноту, завершенность.

«Симеоново проречение» — неофициальное название иконы. Его она обрела из-за евангелических строк.

7 грехов

7 мечей — как семь грешных страстей, угрожающих человеку и губящих душу: гнев, зависть, чревоугодие, прелюбодеяние, уныние, алчность, гордыня. Во время тяжких испытаний они угрожали и Деве Марии при её земной жизни. Но она не поддалась грехам и прошла свой путь со смиренной душой и верой во Всевышнего. Считается, что через «Умягчение злых сердец» Божья Матерь способна разглядеть любое из греховных чувств в человеке, помочь избавиться от него. Икона Божией Матери напоминает нам, что нужно стойко переносить все жизненные невзгоды, веря в Бога и смиренно подчиняясь его воле.

Чудесное обретение образа

По преданию, образ обретен в XVII или XVIII веке в одном из городов Вологодской области. Один крестьянин почти всю жизнь страдал от хромоты — не помогали ни врачи, ни знахари, ни молитвы. Он уже потерял надежду излечиться и смиренно нес свой крест. Однажды во сне к нему пришел святой лик, который велел посетить местную Богословскую церковь и отыскать на колокольне, где хранились самые ветхие иконы, образ Богородицы.

Сначала священники не поверили человеку и отказались пустить его к древним святыням. Он приходил три раза и только на третий над ним сжалились и пошли на колокольню. Но в самом помещении не оказалось ни одного образа Пресвятой Богородицы. Крестьянин не отчаялся и продолжил поиски. Оказалась, что икона служила одной из ступенек, была покрыта грязью, поэтому и не замечена раньше. Это было непростительным святотатством — по святому лику ходили ногами. Её сразу отмыли и провели молитвенный обряд. Хромата покинула человека.

Чудеса

В 1830 году на Севере Империи бушевала эпидемия страшной болезни. Она буквально опустошила Вологду и её окраины. Правящий в то время епископ благословил крестный ход. «Умягчение злых сердец» перенесли в одну из церквей города. Каждый мог прийти и помолиться перед святым ликом о спасении. Скоро эпидемия отступила.

Судьба образа неизвестна. Ещё в 1930 году его спрятали в Иоанно-Богословской церкви. Она была закрыта и возобновила свою работу относительно недавно. Но этой святыни в ней не было.

«Умягчение злых сердец» — новая чудотворная святыня

Обретение одного из чудотворных образов случилось в наши дни. В 1997 году произошло трагическое для православного мира событие — украдена «Иверская-Монреальская» мироточивая икона. Она загадочно исчезла в день кончины её хранителя. Через некоторое время благочестивая россиянка Маргарита купила в одной из церковных лавок образ «Умягчение злых сердец».

Предвидение катастроф

С первого взгляда святыня ничем не отличалась от других. Но вскоре она начала мироточить. Причем делала она это не бессистемно, а реагировала на важные события, происходящие в мире. Лик богородицы изменился, когда в 1999 году Москву сотрясли взрывы домов — под глазами отчетливо виднелись черные круги, а по квартире начал слышаться запах ладана. После гибели «Курска» на святыне появились кровавые раны. До наших дней образ покрывается каплями крови в преддверии трагических событий. Многие, кто приближался к святыня, говорят, что их не покидало чувство общения с живым существом, которое понимает их, сочувствует.

Странствия святыни по миру

Сейчас икону возит по миру муж Маргариты. Для неё создали драгоценный ковчег, построили часовню. Список присутствовал при избрании нового Патриарха Всея Руси.

Хранитель иконы говорит, что она сама выбирает пути странствования и всегда оказывается там, где нужно. Любые самые логичные планы хозяина всегда рушатся в один миг, и возможным становится то, что казалось невероятным.

О чем молятся образу

Многих интересует, в чем помогает образ. Пресвятая Богордица — наша общая мать, заступница перед Богом и Сыном. Её образу на «Умягчении злых сердец» молятся о разных вещах:

 • чтобы покинула злая мысль, намерение или избавить от них своих недоброжелателей;
 • вернуть на истинный духовный путь, забрать сомнения в своей вере, которые появляются в тяжелых ситуациях;
 • множество молитв к святыне направлено об избавлении от болезней, защите воинов.

На самом деле, не так важно, для чего вы молитесь перед той или иной святыней, какие изображения святых на ней находятся. Главное, чтобы прошение было передано с чистыми помыслами, от всего сердца — тогда его обязательно услышат и передадут Спасителю.

obikonah.ru

иконе в честь Божией Матери, называемой еще "Семистрельной" Богородицей, и о молитве по соглашению с г. Болгаром

Содержание страницы

Икона и акафист Божией Матери «Умягчение злых сердец» 

Икона Богородицы «Умягчение злых сердец»

 Сейчас вряд ли возможно сказать в точности, сколько создано образов Божией Матери. В месяцеслове их насчитывается около трехсот. И к самым чтимым в нашей стране относится икона Пресвятой Девы «Умягчение злых сердец».

Значение образа

Содержание этого извода восходит к Новому Завету. Как сказано в Евангелии, старцу Симеону, известному своей святой жизнью, было обещано, что он еще до своей кончины узрит  Мессию. Однажды, придя в храм в Иерусалиме, старец  встретил там Марию и Иосифа, принесших своего Младенца Иисуса.

Симеон понял, что это и есть та обещанная ему встреча с Мессией. Он благословил Матерь и ее Младенца, произнеся: «се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, — и Тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются помышления многих сердец».

Икона Божией Матери «Семистрельная»

Если не знать этого евангельского текста, смысл изображения останется темным. На иконе изображается Богородица Мария, с вонзенными в грудь клинками: по три с обеих сторон, и один снизу. Этой деталью образ «Умягчение злых сердец» отличается от очень сходного  по сюжету «Семистрельного», который пишется с четырьмя остриями с одной стороны и с тремя – с другой.

Оружие, проникающее «в душу» (по слову Симеона Богоприимца) Марии, символизирует не только душевное состояние Матери при виде мук Ее распятого Сына. Эти стальные клинки – олицетворение всех людских прегрешений, которыми мы раним сердце нашей Заступницы и Молитвенницы.

Полезные материалы

 

Мечей ровно семь, и это не случайно. В Библии это число является знаком полноты, завершенности чего-либо. В данном случае речь идет о полноте того горя и мук, которые перенесла Богородица при жизни, и тех ран, которыми мы продолжаем ранить Ее ежечасно.

Точное время и обстоятельства появления иконы «Умягчение злых сердец»  неизвестны. Образ имеет, вероятно, происхождение из южных областей нашей страны. Самая старинная икона написана красками по холсту, что дает основания датировать ее XVIII-м столетием. Возможно, у художника был перед глазами какой-то более древний образец, но об этом нам сейчас ничего неизвестно.

 Чему посвящен акафист

Икона Божией Матери «Умягчение злых сердец»

Акафист иконе «Умягчение злых сердец» состоит из 12-ти икосов и 13-ти кондаков. В них излагается весь страдальческий путь Пресвятой Девы от момента, когда Она, не имея, где Ей преклонить голову, произвела на свет Младенца в пещере пастухов («вертепе») до того дня, когда увидела Своего Сына на кресте. Отдельный кондак посвящен встрече со старцем Симеоном. Не опущены и такие события, как удаление в Египет, эпизод, когда Мария и Иосиф потеряли отрока Иисуса и отыскали Его в Иерусалимском храме, годы странствий Иисуса, воскрешение Лазаря и прибытие Его в Иерусалим для принятия тернового венца и крестной муки.

В каких случаях прибегают к чтению этого акафиста

К чтению акафиста этой иконе обращаются в тех случаях, когда нужно:

— умерить душевную или телесную боль;

— улучшить взаимоотношения между супругами, родственниками;

— снять враждебность, распри в отношениях с другими людьми, в том числе, с начальством;

— избавиться от иных опасностей, в том числе, вызванных действиями врагов.

 Как молиться 

Акафист  можно прочитывать как в храме, так и дома. Если вы читаете его утром или вечером,  то сначала произносятся обычные утренние или вечерние молитвы, а затем и сам текст акафиста.

О молитве по соглашению

Есть такая практика в Церкви: в особо трудных, неразрешимых ситуациях, люди договариваются о молитве по соглашению, чтобы всем вместе просить Бога, Богородицу или святых угодников, о помощи в беде. Совместная молитва близких, неравнодушных людей может помочь даже в самых безнадежных ситуациях, и тому есть много примеров.

В последнее время такая молитва приобрела большую известность благодаря прот. Владимиру Головину из г. Болгар, хотя она и имеет несколько другой оттенок. Ведь там молятся по соглашению люди, которые никогда друг друга не видели, они не знают в чем ваша проблема, а вы не знаете ничего о них. Поэтому, многие священники подвергают сомнению такую молитву по соглашению.

Молитва к Божией Матери поможет забыть ссоры и неурядицы

Все, кто прибегает к чтению этого текста с подлинной, горячей верой, обретают душевный мир и осознание того, что их молитвы не пропали втуне. Больные избавляются от недугов, скандалящие родные люди примиряются, успокаиваются ссоры и неурядицы, злонамеренные поступки не причиняют вреда. Таких рассказов очень много.

Автор: Ольга Ельникова.

Икона Божией Матери «Умягчение злых сердец»

Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы «Семистрельная» и «Умягчение злых сердец»

Кондак 1

Избра́нной Де́ве Мари́и, превы́сшей всех дще́рей земли́, Матери Сы́на Бо́жия, Е́юже дае́тся спасе́ние ми́ра, со умиле́нием взыва́ем: воззри́ на многоско́рбное житие́ на́ше, воспомяни́ ско́рби и боле́зни, я́же претерпе́ла еси́, я́ко на́ша земноро́дная, и сотвори́ с на́ми по милосе́рдию Твоему́, да зове́м Ти:

Ра́дуйся, многоско́рбная Ма́ти Бо́жия, печа́ль на́шу в ра́дость претворя́ющая и сердца́ злых челове́к умягча́ющая.

Икос 1

А́нгел возвести́ па́стырем вифлее́мстим о Рождестве́ Спаси́теля ми́ра, и с ним мно́жество во́ев небе́сных восхваля́ху Бо́га, пою́ще: «Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние». Ты же, Ма́ти Бо́жия, не име́вши где главу́ преклони́ти, зане́ не бе ме́ста во оби́телех, родила́ Сы́на Своего́ Пе́рвенца в верте́пе, и пови́ла Его́ пелена́ми, и положи́ла Его́ в я́слех. Те́мже, скорбь се́рдца Твоего́ ве́дуще, вопие́м Ти:

Ра́дуйся, дыха́нием Свои́м Сы́на Своего́ возлю́бленнаго согре́вшая; ра́дуйся, Преве́чнаго Младе́нца пелена́ми пови́вшая.

Ра́дуйся, Носи́теля вселе́нныя мле́ком Свои́м пита́вшая; ра́дуйся, верте́п в не́бо обрати́вшая.

Ра́дуйся, престо́л херуви́мский соде́лавшаяся; ра́дуйся, в рождестве́ и по рождестве́ Де́ва пребы́вшая.

Ра́дуйся, многоско́рбная Ма́ти Бо́жия, печа́ль на́шу в ра́дость претворя́ющая и сердца́ злых челове́к умягча́ющая.

Кондак 2

Ви́дяще Преве́чнаго Младе́нца пови́та лежа́ща в я́слех, прише́дше, поклони́шася Ему́ па́стыри вифлее́мстии и глаго́лаша рече́нное им а́нгелы о Отроча́ти. Мариа́м же соблюда́ше вся глаго́лы сия́ в се́рдце Свое́м. По проше́ствии же осьми́ дней обре́зан бе Иису́с по зако́ну Изра́илеву, я́ко Челове́к. Воспева́юще смире́ние и терпе́ние Твое́, Богоро́дице, пое́м Ве́чному Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 2

Ра́зум иму́ще в Бо́зе утвержде́нный и соблюда́юще Зако́н Госпо́день, в четыредеся́тый день, егда́ испо́лнишася дни́е очище́ния, вознесо́ста Иису́са во Иерусали́м роди́телие Его́, е́же поста́вити Его́ пред Го́сподем и да́ти за Него́ же́ртву по рече́нному в Зако́не Госпо́днем; мы же вопие́м Богоро́дице си́це:

Ра́дуйся, Созда́теля вселе́нныя во исполне́ние Зако́на в храм Иерусали́мский прине́сшая; ра́дуйся, та́мо ста́рцем Симео́ном ра́достно сре́тенная.

Ра́дуйся, Еди́на Чи́стая и Благослове́нная в жена́х; ра́дуйся, крест Твой, скорбьми́ преукраше́нный, во смире́нии не́сшая.

Ра́дуйся, во́лю Бо́жию николи́же преслу́шавшая; ра́дуйся, о́браз терпе́ния и смире́ния нам Собо́ю яви́вшая.

Ра́дуйся, сосу́де, испо́лненный благода́ти Ду́ха Свята́го; ра́дуйся, ро́ждшая Сы́на Единоро́днаго Отца́ Небе́снаго.

Ра́дуйся, многоско́рбная Ма́ти Бо́жия, печа́ль на́шу в ра́дость претворя́ющая и сердца́ злых челове́к умягча́ющая.

Кондак 3

Си́лою свы́ше укрепля́ема была́ еси́, Ма́ти Бо́жия, егда́ услы́шала еси́ словеса́ праведнаго ста́рца Симео́на: «Се, лежи́т Сей на паде́ние и на воста́ние мно́гим во Изра́или и в зна́мение пререка́емо, и Тебе́ же Само́й ду́шу про́йдет ору́жие, я́ко да откры́ются от мно́гих серде́ц помышле́ния». Оба́че скорбь ве́лия пронзе́ се́рдце Богоро́дицы, и возопи́ Сия́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 3

Име́я тща́ние погуби́ти Отроча́, посла́ И́род изби́ти вся де́ти, су́щия в Вифлее́ме и преде́лех его́, от двою́ ле́ту и нижа́йше, по вре́мени, е́же испыта́ от волхво́в. И се, повеле́нием Бо́жиим, да́нным чрез а́нгела во сне ста́рцу Ио́сифу, бежа́ все Свято́е Семе́йство во Еги́пет и пребы́сть та́мо седмь лет до сме́рти И́рода. Те́мже со умиле́нием воспое́м Ти, Богоро́дице:

Ра́дуйся, всю тесноту́ стра́нствия поне́сшая; ра́дуйся, я́ко вси и́доли падо́ша в стране́ Еги́петстей, не возмо́гше терпе́ти кре́пости Сы́на Твоего́.

Ра́дуйся, с нечести́выми язы́чники пребыва́вшая; ра́дуйся, из Еги́пта с Пе́рвенцем О́троком и Свои́м обру́чником в Назаре́т прише́дшая.

Ра́дуйся, со ста́рцем Ио́сифом древоде́лом в нищете́ жи́вшая; ра́дуйся, все вре́мя Свое́ в труде́х провожда́вшая.

Ра́дуйся, многоско́рбная Ма́ти Бо́жия, печа́ль на́шу в ра́дость претворя́ющая и сердца́ злых челове́к умягча́ющая.

Кондак 4

Бу́ря ско́рби обдержа́ Пречи́стую Ма́терь, егда́ возвраща́ющимася и́ма из Иерусали́ма не обрето́ша в пути́ О́трока Иису́са. Сего́ ра́ди возврати́стася во Иерусали́м, взыска́юще Его́. И бысть по трие́х днех, обрето́ста Его́ в це́ркви, седя́щаго посреде́ учи́телей, и послу́шающаго их, и вопроша́ющаго их. И рече́ к Нему́ Ма́ти Его́: «Ча́до, что сотвори́ на́ма та́ко? Се оте́ц Твой и Аз, боля́ще, иска́хом Тебе́.» И рече́ к ни́ма Иису́с: «Что я́ко иска́сте Мене́? Не ве́сте ли, я́ко в тех, я́же Отца́ Моего́, досто́ит быти Ми?» Ты же, Пречи́стая, соблюда́ла еси́ глаго́лы сия́ в се́рдце Свое́м, вопию́щи Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 4

Услы́шала еси́, Ма́ти Бо́жия, я́ко Иису́с прохожда́ше всю Галиле́ю, уча́ на со́нмищих, пропове́дуя Ева́нгелие Ца́рствия и исцеля́я всяк неду́г и вся́кую я́зю в лю́дех. И изы́де слух о Нем по всей стране́, и приведо́ша к Нему́ вся боля́щия разли́чными неду́ги и страстьми́, одержи́мыя бе́сы и разсла́бленныя, и исцели́ их. Ты же, Ма́ти Бо́жия, ве́дущи проро́чество, скорбя́щи се́рдцем, познава́ла еси́, я́ко вско́ре прии́дет час, егда́ Сын Твой принесе́т Себе́ в же́ртву за грехи́ ми́ра. Те́мже ублажа́ем Тя, многоско́рбная Ма́ти Бо́жия, вопию́ще:

Ра́дуйся, Сы́на Своего́ на служе́ние наро́ду иуде́йскому отда́вшая; ра́дуйся, ско́рбная се́рдцем, но поко́рная во́ли Божией.

Ра́дуйся, мир от пото́па грехо́внаго спа́сшая; ра́дуйся, главу́ дре́вняго зми́я сте́ршая.

Ра́дуйся, Себе́ в же́ртву Бо́гу прине́сшая; ра́дуйся, Госпо́дь с Тобо́ю, Благослове́нная.

Ра́дуйся, многоско́рбная Ма́ти Бо́жия, печа́ль на́шу в ра́дость претворя́ющая и сердца́ злых челове́к умягча́ющая.

Кондак 5

Ца́рствие Бо́жие на земли́ пропове́дуя, облича́ше Иису́с го́рдость фарисе́ев, мне́вших себе́ пра́ведники быти. Те́мже слы́шаще при́тчи Его́, разуме́ша, я́ко о них глаго́лет, и иска́ша взя́ти Его́, но убоя́шася наро́да, поне́же я́ко проро́ка Его́ име́яху; сия́ вся ве́дающи, скорбя́щи Богоро́дица о Сы́не Свое́м возлю́бленнем, страда́ше, да не убию́т Его́, оба́че вопию́ще Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́девше не́ции от иуде́й воскреше́ние Ла́заря, идо́ша к фарисе́ем и реко́ша им, я́же сотвори́ Иису́с; и рече́ им Каиа́фа, архиере́й сый ле́ту тому́: «У́не есть нам, да еди́н челове́к у́мрет за лю́ди, а не весь наро́д поги́бнет». И от сего́ дне совеща́ша, да убию́т Его́. Мы же вопие́м Ти, Пречи́стая:

Ра́дуйся, Спаси́теля ми́ра ро́ждшая; ра́дуйся, спасе́ния на́шего глави́зно.

Ра́дуйся, от рожде́ния в Ма́терь Спа́су на́шему предызбра́нная; ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, обрече́нная на страда́ние.

Ра́дуйся, Благослове́нная, Цари́ца Небе́сная соде́лавшаяся; ра́дуйся, вы́ну за ны моля́щаяся.

Ра́дуйся, многоско́рбная Ма́ти Бо́жия, печа́ль на́шу в ра́дость претворя́ющая и сердца́ злых челове́к умягча́ющая.

Кондак 6

Пре́жде пропове́дник сло́ва Бо́жия, последи́ же преда́тель, Иу́да Искарио́тский, еди́н от обоюна́десяте апо́столов, и́де ко архиере́ом, преда́ти хотя́ Учи́теля своего́; они́ же, слы́шавше, обра́довашася и обеща́ша ему́ сре́бренники да́ти. Ты же, Богома́ти, скорбя́щи о Сы́не Свое́м возлю́бленнем, вопия́ла еси́ го́рце Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 6

Возсия́ла есть после́дняя ве́черя ученико́м Христо́вым, на нейже Учи́тель умы́ но́зе им, о́браз смире́ния показу́я, и рече́ им: «Еди́н от вас преда́ст Мя, яды́й со Мно́ю». Мы же, го́рю Матери Божией сострада́юще, воспева́ем Ей:

Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, му́кою серде́чною истомле́нная; ра́дуйся, вся претерпе́вшая в юдо́ли сей многоско́рбней.

Ра́дуйся, в моли́тве успокое́ние находи́вшая; ра́дуйся, всех скорбя́щих Ра́досте.

Ра́дуйся, утоле́ние на́ших печа́лей; ра́дуйся, из ти́ны грехо́вныя нас спаса́ющая.

Ра́дуйся, многоско́рбная Ма́ти Бо́жия, печа́ль на́шу в ра́дость претворя́ющая и сердца́ злых челове́к умягча́ющая.

Кондак 7

Хотя́й яви́ти любо́вь Свою́ к ро́ду челове́ческому Госпо́дь наш Иису́с Христо́с на Та́йней ве́чери, благослови́в и преломи́в хлеб, даде́ Свои́м ученико́м и апо́столом, рек: «Приими́те, яди́те, сие́ есть те́ло Мое́» и, прие́м ча́шу и хвалу́ возда́в, даде́ им, глаго́ля: «Сия́ есть кровь Моя́ Но́ваго Заве́та, я́же за мно́гия излива́емая во оставле́ние грехо́в». Благодаря́ще Милостиваго Бо́га за милосе́рдие Его́ к нам неизрече́нное, пое́м Ему́: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́вое зна́мение ми́лости Своея́ яви́ Госпо́дь ученико́м Свои́м, обеща́я им посла́ти ина́го Уте́шителя — Ду́ха и́стины, И́же от Отца́ исхо́дит, да свиде́тельствует о Нем. Тебе́ же, Матери Божией, па́ки освяще́нней Ду́хом Святы́м в день Пятьдеся́тницы, вопие́м си́це:

Ра́дуйся, Ду́ха Свята́го обита́лище; ра́дуйся, черто́же всесвяты́й.

Ра́дуйся, простра́нное селе́ние Бо́га Сло́ва; ра́дуйся, Би́сер Боже́ственный произве́дшая.

Ра́дуйся, рождество́м Твои́м ра́йския две́ри нам отверза́ющая; ра́дуйся, зна́мение ми́лости Божией нам Собо́ю яви́вшая.

Ра́дуйся, многоско́рбная Ма́ти Бо́жия, печа́ль на́шу в ра́дость претворя́ющая и сердца́ злых челове́к умягча́ющая.

Кондак 8

Стра́нно и приско́рбно нам слы́шати, я́ко лобза́нием предаде́ Учи́теля своего́ и Го́спода Иу́да Искарио́тский. Спи́ра же и ты́сящник и слуги́ архиере́йстии взя́ша Иису́са и связа́ша Его́, и ведо́ша к первосвяще́ннику А́нне пе́рвее, посе́м же к Каиа́фе архиере́ови. Ма́терь же Бо́жия, сме́ртнаго сове́та на Сы́на Своего́ возлю́бленнаго ожида́ющи, вопия́ше Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 8

Вси иуде́и ведо́ша Иису́са от Каиа́фы в прето́р к Пила́ту, глаго́люще Его́ злоде́я быти. Пила́т же вопроси́ Его́ и глаго́ла им, я́ко ни еди́ныя вины́ обре́те в Нем. Мы же Матери Божией, поноше́ния Сы́на Своего́ ви́дящей, уми́льно вопие́м:

Ра́дуйся, се́рдце го́рем истерза́нное име́вшая; ра́дуйся, сле́зы о Сы́не Свое́м пролива́вшая.

Ра́дуйся, Ча́до Свое́ люби́мое на суди́лище преда́нное зре́вшая; ра́дуйся, вся претерпе́вшая без ро́пота, я́ко раба́ Госпо́дня.

Ра́дуйся, стеня́щая и рыда́ющая; ра́дуйся, Цари́це небесе́ и земли́, прие́млющая моли́твы раб Свои́х.

Ра́дуйся, многоско́рбная Ма́ти Бо́жия, печа́ль на́шу в ра́дость претворя́ющая и сердца́ злых челове́к умягча́ющая.

Кондак 9

Вси ро́ди блажа́т Тя, честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, Влады́чицу и Ма́терь Изба́вителя на́шего, рождество́м Свои́м ра́дость всему́ ми́ру прине́сшую, последи́ же скорбь ве́лию име́вшую, ви́дящи Сы́на Своего́ возлю́бленнаго на поруга́ние, бие́ние и смерть пре́даннаго. Мы же умиле́нное пе́ние прино́сим Ти, Пречи́стая, вопию́ще Всемогу́щему Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 9

Вити́и многовеща́ннии не возмо́гут изрещи́ всех страда́ний, Тобо́ю пренесе́нных, Спа́се наш, егда́ во́ини, спле́тше вене́ц из те́рния и возложи́вше на главу́ Твою́, и в ри́зу багря́ну обле́кше Тя, глаго́лаху: «Ра́дуйся, Царю́ Иуде́йский», и бия́ху Тя по лани́тома. Мы же, Ма́ти Бо́жия, страда́ния Твоя́ познава́юще, вопие́м Ти:

Ра́дуйся, Сы́на Своего́ бие́ннаго зре́вшая; ра́дуйся, багряни́цею и терно́вым венце́м оде́яннаго зре́вшая.

Ра́дуйся, Его́же мле́ком Свои́м пита́ла еси́, терза́емаго ви́девшая; ра́дуйся, страда́нием Его́ спострада́вшая.

Ра́дуйся, все́ми ученики́ Его́ оста́вленнаго ви́девшая; ра́дуйся, непра́ведными судия́ми Его́ осужде́ннаго зре́вшая.

Ра́дуйся, многоско́рбная Ма́ти Бо́жия, печа́ль на́шу в ра́дость претворя́ющая и сердца́ злых челове́к умягча́ющая.

Кондак 10

Спасти́ хотя́ Иису́са, рече́ Пила́т иуде́ем: «Есть же обы́чай вам, да еди́наго вам отпущу́ на Па́сху. Хо́щете ли у́бо, да отпущу́ вам Царя́ Иуде́йска?» Но вси возопи́ша, глаго́люще: «Не Сего́, но Вара́вву». Прославля́юще милосе́рдие Отца́ Небе́снаго, И́же та́ко возлюби́ мир, я́ко Сы́на Своего́ Единоро́днаго отда́л есть на кре́стную смерть, да искупи́т ны от ве́чныя сме́рти, вопие́м Ему́: Аллилу́иа.

Икос 10

Стена́ и огражде́ние бу́ди нам, Влады́чице, изнемога́ющим от ско́рби и боле́зни. Ты бо и Сама́ страда́ла еси́, слы́шащи иуде́ев, вопию́щих: «Распни́, распни́ Его́!» Ны́не же услы́ши нас, вопию́щих Ти:

Ра́дуйся, Ма́ти милосе́рдия, отъе́млющая вся́кую слезу́ от лю́те стра́ждущих; ра́дуйся, слезу́ умиле́ния нам подаю́щая.

Ра́дуйся, погиба́ющих гре́шников спаса́ющая; ра́дуйся, предста́тельство христиа́н непосты́дное.

Ра́дуйся, от страсте́й нас избавля́ющая; ра́дуйся, се́рдцу сокруше́нному отра́ду подаю́щая.

Ра́дуйся, многоско́рбная Ма́ти Бо́жия, печа́ль на́шу в ра́дость претворя́ющая и сердца́ злых челове́к умягча́ющая.

Кондак 11

Пе́ние всеумиле́нное Спаси́телю ми́ра прино́сим, на во́льное страда́ние ше́дшему и крест Свой не́сшему. Во́ини же, прише́дше на Голго́фу, пропя́ша Его́. Стоя́ху при кресте́ Иису́сове Ма́ти Его́, и сестра́ Ма́тере Его́ — Мари́я Клео́пова, и Мари́я Магдали́на. Иису́с же, ви́дев Ма́терь и ученика́ стоя́ща, его́же любля́ше, глаго́ла Матери Свое́й: «Же́но, се сын Твой»; пото́м глаго́ла ученику́: «Се Ма́ти твоя́». И от того́ ча́са поя́т Ю учени́к во своя́си. Ты же, Ма́ти Бо́жия, обезче́щенна ви́дящи на кресте́ Сы́на и Го́спода, терза́лася еси́, вопию́щи Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 11

Сы́не Мой и Бо́же Предве́чный, Тво́рче всех тва́рей, Го́споди! Ка́ко те́рпиши на кресте́ страсть, — Чи́стая Де́ва, пла́чущи, глаго́лаше. — О стра́шнем Твое́м Рождестве́, Сы́не Мой, па́че всех матере́й возвели́чена бых, но увы́ Мне: ны́не Тя ви́дящи, распаля́юся утро́бою». Мы же, сле́зы пролива́юще и Тебе́ вне́млюще, вопие́м Ти:

Ра́дуйся, ра́дости и весе́лия лише́нная; ра́дуйся, во́льная страда́ния Сы́на Твоего́ на кресте́ ви́девшая.

Ра́дуйся, Ча́до Свое́ возлю́бленное уязвле́нным зре́вшая; ра́дуйся, А́гнца, на закла́ние ведо́маго, Ма́ти.

Ра́дуйся, Изба́вителя язв душе́вных и теле́сных я́звами покры́таго ви́девшая; ра́дуйся, Сы́на Своего́ воскре́сшаго из ме́ртвых зре́вшая.

Ра́дуйся, многоско́рбная Ма́ти Бо́жия, печа́ль на́шу в ра́дость претворя́ющая и сердца́ злых челове́к умягча́ющая.

Кондак 12

Благода́ть пода́ждь нам, Спа́се Всеми́лостивый, на Кресте́ дух Свой испусти́вый и согреше́ний на́ших рукописа́ние растерза́вый. «Се, све́те Мой сла́дкий, наде́ждо и животе́ Мой благи́й, Бо́же Мой, уга́сл еси́ на Кресте́», — Де́ва, стеня́щи, глаго́лаше. Потщи́ся, Ио́сифе, к Пила́ту приступи́ти и проси́ его́ сня́ти с дре́ва Учи́теля своего́ уязвле́ннаго: «Даждь ми Сего́ стра́ннаго, И́же не и́мать где главы́ преклони́ти». Богома́терь же, ви́девши Сы́на Своего́ безсла́вна, на́га на дре́ве, возопи́: «Увы́ Мне, Ча́до Мое́, увы́ Мне, све́те Мой, ду́шу про́йде Мне ору́жие по рече́нию праведнаго ста́рца Симео́на». Мы же, Пречи́стей Де́ве состра́ждуще, вопие́м Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ще милосе́рдие Твое́, Человеколю́бче, покланя́емся бога́тству ми́лости Твоея́, Влады́ко. «Созда́ние Твое́ спасти́ хотя́, смерть подъя́л еси́, — рече́ Пречи́стая, — но Воскресе́нием Твои́м, Спа́се, поми́луй всех нас». Мы же Богоро́дице, о нас моля́щейся, вопие́м:

Ра́дуйся, ме́ртваго зря́щая, бездыха́нна Преблага́го Го́спода; ра́дуйся, лобза́вшая те́ло Сы́на Твоего́ возлю́бленнаго.

Ра́дуйся, Све́та Своего́ сла́дкаго на́га и уязвле́ннаго Мертвеца́ зре́вшая; ра́дуйся, Сы́на Своего́ гро́бу преда́вшая.

Ра́дуйся, плащани́цею но́вою те́ло Его́ обви́вшая; ра́дуйся, Воскресе́ние Его́ ви́девшая.

Ра́дуйся, многоско́рбная Ма́ти Бо́жия, печа́ль на́шу в ра́дость претворя́ющая и сердца́ злых челове́к умягча́ющая.

Кондак 13

О Всепе́тая Ма́ти, изнемога́ющая от ско́рби у креста́ Сы́на Твоего́ и Бо́га! Внемли́ воздыха́нием и слеза́м на́шим, умягчи́ зла́я сердца́, востаю́щая на нас, изба́ви от ско́рби, боле́зней и ве́чныя сме́рти всех упова́ющих на неизрече́нное Твое́ милосе́рдие и вопию́щих Бо́гу: Аллилу́иа.

Этот кондак читается трижды, зате́м 1-й икос «А́нгел возвести́ …» и 1-й кондак «Избра́нной Де́ве Мари́и …».

Моли́тва

О многоско́рбная Ма́ти Бо́жия, превы́шшая всех дще́рей земли́ по чистоте́ Свое́й и по мно́жеству страда́ний, Тобо́ю на земли́ пренесе́нных! Приими́ многоболе́зненныя воздыха́ния на́ша и сохрани́ нас под кро́вом Твоея́ ми́лости. Ина́го бо прибе́жища и теплаго предста́тельства, ра́зве Тебе́, не ве́мы, но, я́ко дерзнове́ние иму́щи ко И́же от Тебе́ Рожде́нному, помози́ и спаси́ ны моли́твами Свои́ми, да непреткнове́нно дости́гнем Ца́рствия Небе́снаго, иде́же со все́ми святы́ми бу́дем воспева́ти хвалу́ в Тро́ице Еди́ному Бо́гу, всегда́, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва вторая

О кто не ублажи́т Тя, Де́во Благода́тная, кто не воспое́т Твое́ милосе́рдие к ро́ду челове́ческому. Тебе́ мо́лимся, Тебя́ про́сим: не оста́ви нас, во зле погиба́ющих, раствори́ любо́вию сердца́ на́ша и ко врага́м на́шим пошли́ стрелу́ Свою́, да уязвля́ет сердца́ на́ша ми́ром к гоня́щим нас. А́ще мир нас ненави́дит — Ты простри́ любо́вь Свою́ к нам, а́ще мир нас го́нит — Ты приими́ нас. Пода́ждь нам Благода́тную си́лу терпе́ния — без ро́пота перенести́ испыта́ния, в ми́ре сем быва́емая. О Госпоже́! Умягчи́ сердца́ злых челове́ков, восстаю́щих на нас, да не поги́бнут сердца́ их во зле, но умоли́, Благода́тная, Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да умири́т сердца́ их ми́ром, диа́вол же — оте́ц зло́бы — да посрами́тся! Мы же, воспева́юще милосе́рдие Твое́ к нам, злым, непотре́бным, воспое́м Ти, о Пречу́дная Госпоже́ Де́во Благода́тная: услы́ши нас в час сей, сокруше́нная сердца́ иму́щих, огради́ нас ми́ром и любо́вию друг ко дру́гу и ко враго́м на́шим, искорени́ от нас вся́кую зло́бу и вражду́, да воспое́м Тебе́ и Сы́ну Твоему́, Го́споду Иису́су Христу́ на́шему: Аллилу́иа! Аллилу́иа! Аллилу́иа!

Велича́ние

Велича́ем Тя, Пресвята́я Де́во, Богоизбра́нная Отрокови́це, и чтим о́браз Твой святы́й, и́мже то́чиши исцеле́ния всем с ве́рою притека́ющим.

^sss^Образ Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец»^sss^

^sss^Образ Пресвятой Богородицы «Неувядаемый Цвет»^sss^

 

 

pravoslavie.wiki

УМЯГЧЕНИЕ ЗЛЫХ СЕРДЕЦ - Древо

Умягчение злых сердец
Икона Божией Матери «Умягчение злых сердец», иначе именуемая «Симеоново проречение».

Празднование 3 февраля [1], в Неделю Всех святых

Икона символизирует исполнение пророчества праведного старца Симеона Богоприимца Матери Божией: «Тебе Самой оружие пройдет душу» (Лк. 2:35). Пречистая «Умягчение злых сердец» пишется с вонзенными в Ее сердце мечами – по три справа и слева, один снизу. Число «семь» в Священном Писании обычно означает полноту, избыточность чего-либо, а в данном случае – полноту и бескрайность того горя, печали и «болезни сердечной», которые испытала Богородица во время Ее земной жизни. Иногда на коленях Пречистой Девы пишется еще и Предвечный Младенец.

Образ происходит, по всей видимости, из Юго-Западной Руси, однако исторических сведений о нем, к сожалению, не было никогда и никаких; неизвестно даже, где и когда икона явилась.

Один из списков чудотворной иконы отмечен особым почитанием в Италии. Во время Великой Отечественной войны на юге Воронежской области, в местности, известной как Белогорье (от меловых скал на правом берегу Дона близ города Павловска), стояли воевавшие на стороне нацистов итальянские горнострелковые части. Во второй половине декабря 1942 года солдаты из взвода лейтенанта Джузеппе Перего нашли в разрушенном от бомбежек доме икону «Умягчение злых сердец», которую они передали своему военному священнику — католическому капеллану отцу Поликарпо из Вальданьи. По словам местных жителей, эта икона происходила из пещерного Воскресенского Белогорского мужского монастыря близ Павловска. Итальянцы называли ее «Madonna del Don» («Донская Мадонна» [2]). После Острогожско-Россошанского наступления советских войск в январе 1943 года остатки разбитого итальянского корпуса покинули пределы СССР. Капеллан Поликарпо взял «Донскую Мадонну» с собой в Италию, где в Местре (материковая часть Венеции) специально для нее была выстроена часовня, до сих пор остающаяся местом массового паломничества родных и близких итальянских солдат, погибших в России.

Существует два образа очень близких по написанию к иконе «Умягчение злых сердец» которые, однако, имеют отдельную историю и празднование. икона Божией Матери «Семистрельная» отличается тем, что на ней мечи пишутся иначе — три с правой стороны Пречистой и четыре с левой. Икона из города Жиздра, известная как «И Тебе самой душу пройдет оружие» или «Страстная» [3] показывает Пречистую в молитвенном положении; одной рукою Она поддерживает лежащего у Ее ног Младенца, другою же прикрывает Свою грудь от семи направленных в нее мечей. См. подробнее в соответствующих статьях.

Икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец»

Молитвы

Тропарь, глас 4

Умягчи наша злая сердца, Богородице,/ и напасти ненавидящих нас угаси,/ и всякую тесноту души нашея разреши,/ на Твой бо святый образ взирающе,/ Твоим страданием и милосердием о нас умиляемся/ и раны Твоя лобызаем,/ стрел же наших, Тя терзающих, ужасаемся./ Не даждь нам, Мати Благосердая,/ в жестокосердии нашем и от жестокосердия ближних погибнути,/ Ты бо еси воистину злых сердец умягчение.

Кондак, глас 2

Благодатию Твоею, Владычице,/ умягчи сердца злодеев,/ низпосли благодетелей,/ соблюдающи их от всякаго зла,/ благомолящимся Ти усердно/ пред честными иконами Твоими.

Использованные материалы

 • Надежда Дмитриева. "О Тебе радуется!". Икона Божией Матери «Умягчение злых сердец»


[1]  http://korolev.msk.ru/minea/feb/feb808.html

[2]  Не путать с Донской иконой Пресвятой Богородицы

[3]  Не путать с куда более известной «Страстной» иконой где возле лика «Одигитрии» изображены два Ангела с орудиями страстей Господних — крестом, губкою и копием.

drevo-info.ru


Смотрите также